Všade nastane veľká radosť. Bude to trvať 100 dní

Piatok, 30. augusta 2013 o 20:24 hod. 

Moja drahá milovaná dcéra, prosím, zabezpeč, aby každý národ počul moje proroctvá, aby sa mohol pripraviť na nádhernú, obnovenú zem – Nový raj. Každé Božie dieťa má právo na svoje dedičstvo, a tak, akoby sa pripravovalo na veľkú svadbu, musí začať plánovať tento veľký deň. 

Vyzývam židov, moslimov a kresťanov, ako aj všetky ostatné vierovyznania, aby ma teraz počúvali. Ani jeden z vás nezostane nedotknutý zlobou antikrista. Ale ak sa teraz pripravíte, stanete sa imúnnymi voči utrpeniu, ktoré spôsobí svetu, tým, že si vezmete Pečať živého Boha a budete ju mať vo svojich domovoch. 

Keď vám bude oznámené Božie slovo, pravé slovo, musíte sa zastaviť a počúvať, pretože vás privedie k bránam Nového neba a Novej zeme. Tento Nový raj čaká a stane sa domovom pre miliardy duší vrátane tých, ktoré čakajú v stave očistca a v nebi. Zjednotím všetkých, ktorých srdcia sú otvorené Božiemu príkazu a ktorí pocítia lásku môjho milosrdenstva. 

Prosím, nebojte sa tohto dňa, pretože vám prinesie veľké šťastie, pokoj a radosť. Moje kráľovstvo vás ohromí svojou ohromujúcou krásou. Mnohí z vás sa obávajú mojich posolstiev, pretože veria, že Druhý Príchod znamená smrť – koniec. To by však bol nesprávny predpoklad. 

Tí z vás, ktorí ku mne prichádzajú dobrovoľne, bez akýchkoľvek podmienok, s pokorou a láskou, nezažijú bolesť fyzickej smrti. Namiesto toho sa v okamihu ocitnete vo svojom novom prostredí. Spočiatku vás to bude šokovať a budete sa rýchlo obzerať okolo seba, aby ste našli svojich milovaných. Zachránim toľko duší, že budete so svojimi rodinami, vrátane tých, ktorých milujete, ktorí sú už so mnou v nebi, a tých, ktorých prepustím z očistcových plameňov. 

Všade nastane veľká radosť. Bude to trvať 100 dní. Môj Nový raj bude mať len jedno náboženstvo, Nový Jeruzalem, kde sa mi budú denne klaňať. Všetko bude v jednote so svätou vôľou môjho Otca. Bude tam dvanásť národov, ale len jeden jazyk, pretože nedovolím rozdelenie. 

Ustanovím vodcov a v každom národe nebude nedostatok jedla, vody, domov ani života. Nebude tam smrť, pretože všetkým, ktorí tam vstúpia, dám večný život. Všetky národy budú spolupracovať na šírení Božieho slova a šťastie, ktoré je dnes na zemi nemožné dosiahnuť, bude jedným z najväčších darov, ktoré vám darujem. Budete veľmi milovaní a budete ma milovať, tak ako Ja milujem vás. 

Mnohí z vás sa stretnú s generáciami svojich rodín, siahajúcimi stáročia dozadu. Generácie budú pokračovať, a tak uvidíte, ako sa vaši synovia a dcéry budú vydávať a rodiť dokonalé Božie deti – každý z nich bude požehnaný veľkými milosťami. Bude ustanovená hlava mojej Cirkvi a jeho meno je Peter, pretože som sľúbil, že bude tvoriť moju Cirkev na zemi. A tak bude v Novom raji stáť na čele mojej Cirkvi. 

Ach, keby som vám mohol ukázať, čo vás čaká, plakali by ste od radosti a prebojovali by ste sa k bránam. Preto vás všetkých prosím, aby ste ignorovali pokusy zastaviť vás vo vašom úsilí o večný život. Nevšímajte si tých, ktorí vám hovoria, že Ja neexistujem. Nedôverujte tým, ktorí používajú moje sväté slovo, aby vás presvedčili, že k vám teraz prostredníctvom týchto posolstiev nehovorím. 

Musíte bojovať za všetkých vás, aby ste dostali toto slávne dedičstvo, pretože nikto nemá právo odoprieť druhému toto veľké dedičstvo, ktoré patrí každému jednému, bez ohľadu na to, ako veľmi je jeho duša začiernená. Dávam vám nástroje na to, aby ste mi všade prinášali duše, aby sme spoločne mohli zničiť dielo satana a rýchlo sa presunuli do Nového sveta. 

Môj pokoj nech je s vami. 

Váš Ježiš