Pripravte sa na druhý príchod

Nikto okrem Boha Otca nepozná dátum Druhého príchodu Ježiša Krista, ale znamenia na nebi i na zemi ukazujú, že je to blízko: „Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo
dvermi. (Mt 24,33). Sám Ježiš Kristus nám v posolstvách povedal, že príde k súčasnej generácii:
„Vaša generácia bude svedkom môjho Slávneho Návratu.”
(posolstvo z 18.marca 2012 o 16:00 hod.).

Poslednému dňu, Kristovmu Druhému príchodu v sláve, tak dlho očakávanému veriacimi, budú bezprostredne predchádzať tri dni temna na zemi.

Pri Kristovom Druhom Príchode, s ktorým je spojený súd nad všetkými ľuďmi, živými i mŕtvymi, nastane Nové Nebo a Nová Zem. Spasení na večnosť budú žiť s Bohom v plnej láske, radosti a sláve a zatratení budú navždy trpieť s diablom v pekle.

V posolstvách nájdeme veľa pokynov, duchovných i praktických, ktoré nás pripravujú na tento veľký Posledný deň – Pán Ježiš chce, aby čo najviac ľudí dosiahlo spásu a vyhýbalo sa odsúdeniu k večnému utrpeniu.

„Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“» (Lk 21, 28).

Pripravte se na druhý príchod Ježiša Krista

Nová kniha zo série Knihy Pravdy „Pripravte sa na Druhý Príchod Ježiša Krista. Komplexný sprievodca na koniec časov “bol preložený do slovenčiny a je k dispozícii slovenskému čitateľovi.

Zahŕňa výber posolstiev usporiadaných podľa tém, Križiacke modlitby podľa kategórií a množstvo ďalších textov, ako sú napríklad informácie o zjaveniach v La Salette alebo Garabandal, či duchovné a materiálne odporúčania na koniec časov.

Účel tejto knihy
Tento krátky, ale významný sprievodca pomôže každému, kto úprimne hľadá Božiu pomoc, bez ohľadu na rasu alebo náboženstvo, prežiť tento konečný čas a vstúpiť do večného, ​​slávneho
dedičstva (do večného života) prisľúbeného Bohom Otcom. Obsahuje všetky potrebné modlitby a pokyny dané Bohom. Sú podané tak, aby ich mohol každý
nasledovať. Je na každom z nás, ako sa individuálne rozhodneme k modlitbe, len sa nechajme viesť Duchom Svätým. Týmto spôsobom budeme schopní pripraviť seba i svojich blízkych na Druhý Príchod Ježiša Krista.

Kedy sa tieto udalosti udejú?
Táto otázka nepochybne zamestnáva mysleľ každého z nás. Ježiš má odpoveď. Povedal Márii Božieho Milosrdenstva, že nikto nevie dátum Jeho Druhého Príchodu, iba Jeho Nebeský Otec. Ale ubezpečil nás, že väčšina tých, ktorí žijú v tomto čase, budú svedkami Jeho Druhého Príchodu v ich živote! Sme varovaní prostredníctvom znamení doby. Ježiš nám tiež poskytol indíciu v posolstve z 20. decembra 2010, v ktorom uviedol, že veľké biblické súženie sa začalo koncom decembra 2012.