Znamenie šelmy 666 – čip

Znamenie šelmy 666 – čip

Proroctvo/posolstvo o univerzálnom čipe sa postupne napĺňa a jeho použitie sa blíži ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   666 bude...

preèítajte si viac
Proroctvá dané Pannou Máriou v Garabandale

Proroctvá dané Pannou Máriou v Garabandale

(Katolícka cirkev k týmto proroctvám nezaujala stanovisko) Existujú tri hlavné proroctvá, ktoré 2. júla 1961 dala Panna Mária z hory Karmel štyrom mladým dievčatám v malej dedine Garabandal v Španielsku. Štyrmi dievčatami boli Conchita Gonzalez, Maria Dolores...

preèítajte si viac
Schizma v Cirkvi

Schizma v Cirkvi

Napĺňa sa proroctvo o tom, ako sa kňazi v Cirkvi rozdelia medzi tých, ktorí zostanú verní Bohu, a tých, ktorí budú hlásať priame herézy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.03.2012 - 21:20 hod...

preèítajte si viac
Bude s Iránom nukleárna vojna?

Bude s Iránom nukleárna vojna?

Napĺňa sa proroctvo o destabilizácií Blízkeho východu s cieľom pokúsiť sa o zahájenie jadrovej vojny s Iránom.   Tajne sa plánuje atómová vojna, zahrňujúca Irán 25.01.2012 - 13:50 hod.   Moje dieťa, mnoho sa deje práve teraz vo svete, kedy Satanova armáda...

preèítajte si viac
Nové svetové náboženstvo

Nové svetové náboženstvo

Proroctvá o novom svetovom náboženstve, ktoré sa majú zaviesť pod diktatúrou antikrista a falošného proroka.       Majte sa na pozore - nové svetové náboženstvo sa bude navonok javiť ako dobrá a svätá organizácia, plná lásky a súcitu Nedeľa 8. júla 2012...

preèítajte si viac
Prehľad proroctiev Panny Márie z Fatimy

Prehľad proroctiev Panny Márie z Fatimy

(zjavenia schválené Katolíckou cirkvou) Najsvätejšia Panna Mária, Matka Božia, sa medzi 13. mája a 13. októbrom 1917 v malej dedinke Fatima v Portugalsku zjavila trom deťom, pastierikom - Lucii, Franciscovi a Jacinte. Katolícka cirkev šíri fatimské posolstvá od roku...

preèítajte si viac
Posolstvo a proroctvá Panny Márie z La Salette

Posolstvo a proroctvá Panny Márie z La Salette

19. september 1846 Toto posolstvo bolo schválené katolíckou cirkvou a bolo uverejnené v plnom znení v talianskej Lecce 15. novembra 1879 od imprimatura biskupa Zolu. Nasledujúce posolstvo dala Panna Mária dvom deťom, Melánii Calvatovej a Maximinovi Giraudovi, 19....

preèítajte si viac
Abdikácia Benedikta XVI.

Abdikácia Benedikta XVI.

Proroctvo o Benediktovej abdikácii bolo dané presne rok pred jeho naplnením. ***   Môj úbohý svätý námestník Pápež Benedikt XVI. bude zosadený zo svätého stolca v Ríme Sobota 11. februára 2012 o 11:30 hod Moja vrúcne milovaná dcéra, všade sa stupňujú ozbrojené...

preèítajte si viac
Manželstvo rovnakého pohlavia

Manželstvo rovnakého pohlavia

Proroctvo o tom, ako budú cirkvi nútené pripúšťať manželstvá osôb rovnakého pohlavia a kňazi budú nútení ich žehnať v Božích očiach.   ***   Keď sa  pokúsia vytvoriť sviatosť v mojich cirkvách, s opovrhnutím oni povedia, že bolo to kvôli právam párov...

preèítajte si viac
Potrat bude vnútený všetkým národom

Potrat bude vnútený všetkým národom

Proroctvá v Knihe pravdy hovoria o tom, že na potratársky plán sa dohliada na celom svete a uplatňuje sa na všetky národy.   *** Hriech potratov je smrteľný hriech a tí za neho zodpovední, budú horieť v pekelných ohňoch naveky streda, 1. 5. 2013 - 20:25 hod. Moja...

preèítajte si viac
Rozvoj satanských skupín

Rozvoj satanských skupín

Ježiš Kristus vo viacerých posolstvách v Knihe pravdy varuje pred satanskými skupinami, ktoré sú „zviazané v každej krajine, prítomné na všetkých úrovniach vlády a tajne konšpirujú“. Členovia týchto skupín „vzdávajú hold obscénnym relikviám a znakom, po ktorých had...

preèítajte si viac