Kniha Pravdy

Modlite sa za ochranu Cirkvi môjho Syna

 10. februára 2015 o 14:36 hod Moje drahé deti, je dôležité, aby ste sa všetci modlili Križiacke modlitby a môj najsvätejší ruženec ako časť vašich každodenných modlitieb. Môžete si zvoliť akékoľvek modlitby, ktoré si vyberiete, nie nevyhnutne všetky modlitby, ale...

preèítajte si viac
Ľudia si zvolia svoj vlastný osud

Ľudia si zvolia svoj vlastný osud

1. január 2015 o 23:50 hod.     Moje drahé deti, onedlho dôjde k veľkému podvodu, ktorý akoopona padne na zem. Tento klam takmer vyhladí Pravdu, ale tí, ktorí súpožehnaní Svetlom milosti môjho Syna, budú vidieť lži, ktoré zastierajú SlovoBožie. Od doby, kedy...

preèítajte si viac