Moja misia na záchranu ľudstva je takmer dokončená

13.február 2015 o 18:00 hod

Moja vrúcne milovaná dcéra, z moci Najsvätejšej Trojice
vyhlasujem, že som vám odovzdal Pravdu. Naplnil som vám srdcia a duše darmi,
zasľúbenými ľudstvu skrze Knihu Pravdy.

Ujmite sa teraz môjho daru Pravdy aj všetkých ostatných
darov, daných vám touto misiou a prijmite ich s vďačnosťou. Žite Slovo Božie.
Prijmite tieto posolstvá a žite podľa nich.

Moja misia na záchranu ľudstva je už takmer dokončená. Môj
Zvyšok bol vytvorený. Dostali ste dary Pečate živého Boha, Medailón Spásy
a modlitby modlitebnej kampane. Budú vašou zbrojou proti môjmu protivníkovi.
Odteraz budem s vami hovoriť len v pravidelný čas a skrze Zvyšok.
Ste pripravení pozdvihnúť svoju zbroj k boju, aby ste udržali moje Slovo živé
na mieste spustošenia.

Môj plán je zabezpečiť, aby ste vy všetci šírili moje Slovo
a rozjímali o tom, čo som vám dal. Nikdy neopustím svoju poslednú misiu,
pretože to nie je možné. Buďte trpezliví a úplne Mi dôverujte. Tieto posolstvá
vám prinesú veľkú úľavu a útechu v dňoch veľkých duchovných skúšok.
Buďte vďační za moje milosrdenstvo.

Duch Svätý vás povedie a ochráni a Ja vám dám potrebnú
útechu, aby ste zniesli ťažkosti, ktorým budete čeliť v prichádzajúcich časoch.

Ďakujem vám, moji maličkí, že ste prijali môj zásah. Teraz
je už na vás, aby ste šírili Pravdu. Milujem vás, nosím vás vo svojom srdci
a túžim po Veľkom dni Pána, kedy zjednotím svet a povediem vás do svojho nového
kráľovstva na zemi.

Žehnám vám a dávam vám odvahu, múdrosť, poznanie a milosti
pokračovať v mojom diele na zemi.

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ a Vykupiteľ všetkého ľudstva