Vstup do knihy pravdy

Bolo to o 3.00 ráno 9. novembra 2010, kedy sa Mária náhle prebudila. No skôr ako sa pozrela na čas, žiariaci na červeno z digitálnych hodín vedľa jej postele, uvedomila si, že jej telo pociťuje niečo zvláštne. Cítila sa bezváhovo a zažívala pálivé vzrušenie v žalúdku, ktoré ako sa zdalo, prenikalo až k jej nohám, dotýkajúc sa každého nervu a každého svalu.

 Keď zažala bočnú lampu, rad silných emócií, fyzických i duchovných, vzrástol ako elektrický prúd v celom jej tele. Zmätená a ohromená sa posadila. Okamžite bola pritiahnutá obrazom Ježiša na skrinke vedľa jej postele.

Tvár na obraze sa začala meniť. Bola ako živá. K jej úžasu obraz Ježiša sa na ňu usmieval a Jeho pery sa začali pohybovať, ako keby rozprával. Jeho tvár vyjadrovala prejavy nehy, starostlivosti a súcitu, naplňované v celom obraze. Hoci nemohla počuť Jeho hlas, inštinktívne vedela, že On chce s ňou komunikovať.

Okamžite vedela, že toto bola Božia prítomnosť. Paradoxne cítila utišujúci pokoj, ktorý bol v rozpore s trochu nereálnou atmosférou v miestnosti. Chvejúc sa, ako jej slzy stekali po tvári, bola pred Ním ako malé dieťa. A potom mala silné nutkanie zapísať to, čo jej Ježiš hovoril.

V podvedomí vedela, že sa práve otvorili dvere. Zažalo sa svetlo a už niet návratu späť.

Schmatla starú obálku a uchopila pero vedľa jej postele a slová prichádzali do jej mysle.

Napísala, čo počula, ako jej bolo diktované, nežným ale autoritatívnym spôsobom. Ako sa jej pero dotklo papiera, každé slovo bolo formulované jasne a presne a bez prestávky.

Prvé slová, ktoré napísala boli “Tvoja vôľa je môj príkaz”. Bez pochopenia prečo to napísala, vedela vo svojom srdci, že to bola prirodzená spontánna reakcia. Nejako vedela, že toto mala napísať ako prvé. A potom prišlo prvé posolstvo dané jej skrze Ježiša Krista.

Posolstvo jej nadiktované obsahovalo 745 slov a zabralo jej to presne 7 minút, aby napísala toto posolstvo slovo za slovom od začiatku až do konca.

V nasledujúce ráno v chladnom dennom svetle bola premožená pocitom neskutočna. Majúc divný pocit vedela, že čo sa stalo počas noci bolo veľmi reálne a tak si prečítala posolstvo. Chvejúc sa v šoku a neveriac tomu, slzy prúdili ako sa pravda začala vynárať.

Inteligentná žena, Mária, matka štyroch detí, vedie rušný a plnohodnotný život. Zvyknutá riešiť mnohé problémy každodenného života, bola by prvou, ktorá by zamietla takéto tvrdenia. Napriek tomu vedela vo svojom srdci, že to nebola iba predstava posolstva, ale, že ona by nikdy nemala schopnosť napísať niečo také.

Nervózne znova zdvihla obraz Ježiša a pozrela sa naň. Čakala, vyzývajúc ho, aby sa obraz znovu pohyboval. A pohol sa. Tento raz plakala, žiadajúc Ježiša, aby jej dal znamenie, či celá záležitosť bola iba jej predstavou.

Bolo 11.00 hodín. Obraz sa zmenil ako predtým a tvár Ježiša opäť ožila. Bol oblečený v bielom so zlatou výšivkou okolo krku. Jeho tvár bola dlhá a úzka. Mal červenohnedé vlnité vlasy po ramená, prenikavé modré oči a bol obklopený oslňujúcim prenikavým svetlom. Toto svetlo, povedala Mária, je veľmi silné a vysiľuje. On sa na ňu nežne pozrel, so záujmom, súcitom a s hlbokou nepominuteľnou láskou. Potom sa usmial.

Jej telo znovu pociťovalo bezváhovosť a rovnakú páľavu. Napísala ďalšie posolstvo, osobné. Oveľa kratšie ako noc predtým. Tento raz jej Ježiš povedal, aby sa nebála. Áno, že to On s ňou komunikoval. Vyzýval ju, aby neutekala a bola silná. A upokojil ju, že to nie sú iba jej predstavy.

A tak posolstvá začali, hoci Mária na začiatku, nemala tušenie o čom sú a čo znamenajú. Bola veľmi vyľakaná na reakciu verejnosti na takéto posolstvá a bola uspokojená, keď jej Ježiš povedal, že chce, aby zostala v skrytosti z mnohých dôvodov.

Ako sa pravda pomaly v nej odhaľovala, že posolstvá boli v skutočnosti pravdivé, aj keď osobne dúfala, že by neboli, predpokladala, že ona bola ďalšou vizionárkou, ďalším prorokom.

Ako tomu v tomto prípade nebolo. Ježiš jej napokon povedal, čím je. Povedal, že je prorokom posledných čias ( výraz, ktorý predtým nikdy nepočula) a to, že ona si to nevybrala.
Ona bola poslaná ako siedmy posol, aby oznámila, v zastúpení Ježiša, pečate obsiahnuté v Knihe Zjavenia pripraviť svet na Jeho Druhý Príchod.

Od určitej doby prijímala posolstvá od Ježiša Krista takmer každý deň. Niektoré posolstvá jej boli dané skrze Pannu Máriu, Matku Božiu, ktorá dala Márii nový titul o sebe, ktorý si Ona želá, aby bol známy, Matka Spásy.

Prvé posolstvo, ktoré obdržala od Boha Otca, bolo v júni 2011. Tesne predtým ako obdržala toto posolstvo, jej bola daná správa skrze Ducha Svätého, ktorý jej oznámil, že Boh Otec si želá s ňou komunikovať.

Mária sa naskrz chvela, keď prijímala túto správu, nie preto, že by sa bála, ale kvôli Jeho moci a čistej láske, ktorú má ku celému ľudstvu. Boh jej vysvetlil, prečo stvoril svet na počiatku. Bolo to preto, aby mohol mať rodinu.

Mária je rímokatolíčka, ale hovorí, že až do doby, keď prijala posolstvá, bola vlažnou kresťankou. Verila v Boha, ale nebola zbožnou v tradičnom ponímaní. Avšak v mesiacoch pred jej prvým posolstvom, zažívala duchovnú obnovu a bola svedkom osobného zjavenia Panny Márie, hoci si to nechávala sama pre seba.

V dôsledku zjavenia sa začala viac modliť a modliť sa svätý ruženec. Bolo to počas modlitby svätého ruženca pred sochou Našej Panej 8. novembra 2010, keď Naša Pani jej dala posolstvo, ktoré zapísala, ale nemala žiadne tušenie, čo to znamená.

Márii bolo povedané, že Druhý Príchod Krista je bezprostredne blízko a že ona je posledný posol, posledný prorok. Bolo jej povedané, že ona je siedmym poslom, siedmym anjelom, ktorý oznámi svetu obsah Pečatí z Knihy Zjavenia ako budú otvorené Baránkom Božím, Ježišom Kristom.

Posolstvá jej dané tvoria Knihu Pravdy, predpovedanú v Knihe Daniela pre posledné časy.

Sú dané svetu, aby pomohli rozšíriť obrátenie, aby tak mohli byť všetky Božie deti zachránené od antikrista, ktorý sa má zakrátko objaviť vo svete.

Boh, hovorí Mária, chce zachrániť každého, vrátane zatvrdilých hriešnikov. Všetci tí zachránení vstúpia do Nového raja na Zemi, kde budeme mať myseľ, telo a dušu. Budú žiť v nádhere, v láske, pokoji, harmónii a nič im nebude chýbať. Toto je dedičstvo, ktoré Boh zasľúbil všetkým svojim deťom.

Toto prevyšuje čokoľvek čo sme si kedy dokázali predstaviť, hovorí Mária, ale iba tí, ktorí sa obrátia k Bohu a budú prosiť o odpustenie, môžu vstúpiť. Oni budú mať večný život.

Ak odmietnu Boha, budú vrhnutí do pekelného ohňa s antikristom, falošným prorokom a všetkými tými, ktorí nasledujú Satana.

A my nemáme veľa času.

Vybrané z posolstiev KNIHY PRAVDY