Hodinka križiackych modlitieb September 24, 2022

Hodinka križiackych modlitieb September 24, 2022

Registrácia tu: https://bit.ly/JTMGlobal24September2022 Drahí bojovnící, Všetci ste pozvaní zúčastniť sa na hodinke križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu za obrátenie hriešnikov, ktorá sa uskutoční 24. septembra 2022 o 15:00 stredoeurópskeho času. Keďže svet sa ponára...

preèítajte si viac
Reťaz Ochrany za Európu a celý svet

Reťaz Ochrany za Európu a celý svet

Každého 13 teho v mesiaci sa budeme spoločne stretávať na spoločnej modlitbe za Európu a svet, aby Duch Svätý oslobodil našich lídrov, a nepodieľali sa na zle, ktoré vykonávajú na svojich obyvateľoch. Najbližšie sa stretneme 13.septembra 2022  prečo je to potrebné si...

preèítajte si viac
Národné modlitebné stretnutie SK – CZ

Národné modlitebné stretnutie SK – CZ

  Srdečne vás pozývame na národne stretnutie križiackych modlitieb, ktoré sa uskutoční 14.9.2022 o 19,30hod. V tento deň je sviatok Povýšenia kríža a taktiež vigília nášho slovenského národného sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Vyprosme si spoločne pri...

preèítajte si viac
Reťaz Ochrany za Európu a celý svet

Reťaz Ochrany za Európu a celý svet

Každého 13 teho v mesiaci sa budeme spoločne stretávať na spoločnej modlitbe za Európu a svet, aby Duch Svätý oslobodil našich lídrov, a nepodieľali sa na zle, ktoré vykonávajú na svojich obyvateľoch. Najbližšie sa stretneme 13.augusta 2022  prečo je to potrebné si...

preèítajte si viac
Národné stretnutie križiackych modlitieb SK-CZ

Národné stretnutie križiackych modlitieb SK-CZ

    Drahý bojovník križiackej modlitby, pozývame ťa na národné križiacke modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu, ktoré sa uskutoční 9. augusta 2022 v sobotu o 19:30 hod. Link na prihlásenie: https://bit.ly/JTMSlovakiaandCzechia09August2022 Témou celého tohto...

preèítajte si viac