Globálny pôstny ruženec od 16.02 – 29.03.2024

Globálny pôstny ruženec od 16.02 – 29.03.2024

Pozývame vás na celosvetovú pôstnu ružencovú modlitbu Ježiš ľudstvu. Každý piatok počas pôstneho obdobia od 16. februára do 29. marca 2024 budeme recitovať 4 tajomstvá svätého ruženca. Je to odpoveď na posolstvo Matky Spásy z 9. marca 2012: "Keďže sa teraz...

preèítajte si viac
Reťaz Ochrany za Európu a celý svet 13.02.2024

Reťaz Ochrany za Európu a celý svet 13.02.2024

Každého 13 teho v mesiaci sa budeme spoločne stretávať na spoločnej modlitbe za tie stratené deti, ktoré putujú a hľadajú lásku ku Ježišovi, ale nemôžu nájsť pokoj vo svojich dušiach, a aby sme zastavili európskych lídrov, z ktorých niektorí svojimi nečestnými...

preèítajte si viac
Reťaz Ochrany za Európu a celý svet 13.01.2024

Reťaz Ochrany za Európu a celý svet 13.01.2024

Každého 13 teho v mesiaci sa budeme spoločne stretávať na spoločnej modlitbe za tie stratené deti, ktoré putujú a hľadajú lásku ku Ježišovi, ale nemôžu nájsť pokoj vo svojich dušiach, a aby sme zastavili európskych lídrov, z ktorých niektorí svojimi nečestnými...

preèítajte si viac
Reťaz Ochrany za Európu a celý svet 13.12.2023

Reťaz Ochrany za Európu a celý svet 13.12.2023

Každého 13 teho v mesiaci sa budeme spoločne stretávať na spoločnej modlitbe za Európu a svet, aby Duch Svätý oslobodil našich lídrov, a nepodieľali sa na zle, ktoré vykonávajú na svojich obyvateľoch. Tento mesiac sa ale výnimočne stretneme o deň neskôr a to...

preèítajte si viac