Reťaz Ochrany za Európu a celý svet

Reťaz Ochrany za Európu a celý svet

Každého 13 teho v mesiaci sa budeme spoločne stretávať na spoločnej modlitbe za Európu a svet, aby Duch Svätý oslobodil našich lídrov, a nepodieľali sa na zle, ktoré vykonávajú na svojich obyvateľoch. Najbližšie sa stretneme 13.mája 2022 prečo je to potrebné si...

preèítajte si viac
Sviatok Panny Márie Fatimskej

Sviatok Panny Márie Fatimskej

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Milý bojovník modlitieb, Si pozvaný, aby si sa zúčastnil osláv Sviatku Panny Márie Fatimskej a to pri spoločnej modlitbe na Globálnom stretnutí Ježiš ľudstvu, Hodinke križiackych modlieb za viťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a...

preèítajte si viac
Národné stretnutie križiackých modlitieb CZ-SK

Národné stretnutie križiackých modlitieb CZ-SK

Národné modlitebné stretnutie križiackych modlitieb Česka a Slovenska, na tému Úžasné Božie milosrdenstvo sa uskutoční 26.apríla 2022 o 19,30 hod Modlitebné stretnutie sa bude venovať Božiemu milosrdenstvu. Pomodlíme sa spoločne svätý ruženec, Korunku a križiacke...

preèítajte si viac
Reťaz Ochrany za Európu a celý svet

Reťaz Ochrany za Európu a celý svet

Každého 13 teho v mesiaci sa budeme spoločne stretávať na spoločnej modlitbe za Európu a svet, aby Duch Svätý oslobodil našich lídrov, a nepodieľali sa na zle, ktoré vykonávajú na svojich obyvateľoch. Najbližšie sa stretneme 13.apríla 2022 prečo je to potrebné si...

preèítajte si viac
Národné stretnutie križiackych modlitieb Sk-CZ

Národné stretnutie križiackych modlitieb Sk-CZ

Srdečne vás všetkých pozývame na spoločné modlitbené stretnutie vo Veľkom týždni. Bude sa konať zajtra 12.apríla 2022 o 19,30h Z Knihy Pravdy si  prečítame Ježišove slová o Jeho umučení a bolesti Ukrižívania, ktoré pre nás, aby nás vykúpil podstúpil! Ukrižovaný Ježišu...

preèítajte si viac
Duchovné cvičenia podľa Knihy Pravdy

Duchovné cvičenia podľa Knihy Pravdy

Drahí Bratia a Sestry v Kristovi, Všetci ste pozvaní na veľmi dôležitú a výnimočnú udalosť Misie Ježiš ľudstvu: Pôstne duchovné cvičenia podľa Knihy Pravdy  Pôstne duchovné cvičenia podľa Knihy Pravdy sú 2-dňové duchovné cvičenia, ktoré sú určené pre všetkých...

preèítajte si viac
Hodinka križiackych modlitieb za mier

Hodinka križiackych modlitieb za mier

Srdečne Vás pozývame na modlitebné stretnutie Česka a Slovenska Hodinka križiackych modlitieb za mier v utorok 22. 3. 2022 v 19:30 hodín na Zoomu Prihláste sa tu: https://bit.ly/JTMSCMar22 Ježíš Lidstvu CZ_SK

preèítajte si viac