Vplyv sekulárneho sveta je porovnateľný s veľkou potopou

25.januára 2015 o 14:40 hod

Moje drahé deti, dar rozlišovania pochádza z moci Ducha Svätého a nie je udeľovaný ľahko. Musíte si ho zaslúžiť. Je dávaný len tým, ktorí sú v jednote s Kristom a odbremenení od všetkých rozptyľovaní a pokušení, ktoré pred nich kladie Zlý. Zlý nemôže oklamať tých, ktorí sú požehnaní týmto darom.

Beda človeku, ktorý je podvedený, lebo sa nechá uviesť do klamstiev. Klam pochádza od samotného Satana a tých, ktorých zamoruje. Každý, kto neprijíma existenciu Ježiša Krista, zistí, že je takmer nemožné odolať dymu Satana, ktorý oslepuje úplne každého, kto je vinný hriechom pýchy, aby ho pohltil. Každý zasvätený Boží služobník, ktorý sa vzdiali od Pravdy, uvedie do omylu všetkých, ktorí od neho očakávajú vedenie. Preto bude trpieť veľkým trestom v Deň súdu.

Vplyv sekulárneho sveta je porovnateľný s veľkou potopou a duše, ktoré mu dovolia, aby zmenil ich názor a mienku o Slove Božom, sa utopia. Klam je nástroj Zlého a jeho prvoradý cieľ je zničiť cirkev môjho Syna zvádzaním tých, ktorí sú v nej. Otvorte oči k novým zmenám, ktoré sú zavedené a ktoré preklínajú Božie meno.

Nesmiete nikdy dovoliť klamstvám, aby ovplyvnili, čo vás učil môj Syn, lebo môj Syn sa nikdy neodchýlil od svojho písaného Slova, ani to nikdy neurobí. Pravda vás bude posilňovať počas skúšok, ktoré prídu a budú bičovať cirkev môjho Syna. Musíte sa pripraviť na túto dobu, ktorá je takmer u vás.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy