Potrebujem vás, práve tak, ako vy potrebujete Mňa

17. január 2015 o 18:18 hod.

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, som to Ja, váš Ježiš,
váš Vykupiteľ, kto hovorí.

Tak veľa ľudí, ktorí čítajú tieto posolstvá, má strach.
Strach so sebou prináša určitú formu nenávisti, pretože tak mnoho ľudí Ma
nechce uznať. Strach je pochopiteľný, ale nesmiete dovoliť, aby zakalil vašu
dôveru. Iba k vám volám, aby ste prišli ku Mne. Nechcem u vás vyvolať
skľúčenosť. Váš čas na zemi má krátke trvanie, ale čas, ktorý strávite so Mnou,
je na večnosť.

Keď vás milujem, prečože by som vás nevaroval o následkoch odmietnutia
môjho milosrdenstva? Všetko, čo potrebujem a po čom túžim, je priviesť vás
všetkých do svojho kráľovstva. Nehovorím vám o veciach, ktoré nie sú obsiahnuté
v mojej svätej Knihe. Nie. Namiesto toho vám len pripomínam Pravdu a všetko, čo
má prísť, aby ste prišli ku Mne.

Poďte, moji maličkí, nebojte sa mojej lásky. Nebojte sa
môjho kráľovstva, lebo je to vaše prirodzené, dedičské právo. Preto som sa
vzdal svojho života na zemi. Potrebujem vás, práve tak, ako vy potrebujete Mňa.
Som pokorný vo svojom očakávaní a jednoducho túžim zahaliť vás do života veľkej
nádhery, kde sa budete radovať z večného života. Prečo sa teda bojíte môjho
volania? Milujem vás. Nikdy by som vám neublížil. Jediná ujma, ktorej čelíte,
je od vás samých. Ja som stále tu, čakajúc s veľkou nádejou na vašu lásku.

Môj svet bez konca presahuje všetko, čo by ste si kedy mohli
priať na tejto zemi. Váš život na zemi bledne v porovnaní so skvelosťou môjho
kráľovstva. Preto, aby som zabezpečil, že budete mať večný život – vaše
právoplatné dedičstvo – som zomrel za vaše hriechy. Nevzdávajte sa tejto veľkej
obety, lebo som bol s veľkou slávou ukrižovaný kvôli vám.

Neodmietajte Ma druhýkrát.

Váš milovaný Ježiš