Prijmem každú osobu, rasu, vyznanie a náboženstvo

25. januára 2015 o 15:45 hod.

 

 

Moja najdrahšia dcéra, môj zásah, aby moje deti otvorili oči
k láske môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, sa blíži.

Milujem všetky svoje deti a povolám každého muža, ženu a
dieťa s vekom nad sedem rokov do Svetla milosrdenstva môjho Syna.
Pripravte sa na môj zásah, pretože je bližšie, než si myslíte a buďte vďační za
tento veľký dar. Duchovný boj, ktorý vo svete vidíte, sa prejavil na zemi, a
vznikne bitka medzi mojimi nepriateľmi, ktorí sa snažia umlčať všetkých, ktorí
odmietajú byť zatiahnutí do klamstiev a tými, ktorí zrádzajú môjho Syna.

Až dopadne ruka mojej spravodlivosti, vyskúša vieru
všetkých, ktorí hovoria, že sú za môjho Syna a len tí, ktorí sú ochotní
nasledovať kríž, zostanú dosť silní, aby hlásali Pravdu. Čoskoro budú pavučiny
stiahnuté a bude vám oznámený plný význam vášho dedičstva. Moji nepriatelia budú z väčšej časti odmietať tento zásah a budú bojovať až do trpkého konca, aby popreli Ježiša Krista.

Prijmem každú osobu, rasu, vieru a náboženstvo do Svetla
môjho Syna a mnohí Ho uvidia. Následkom toho sa mnohí obrátia a budú prosiť o právo žiť večný život v nádhernom kráľovstve môjho Syna na zemi.

Sľúbil som, že môj Syn zaujme svoje miesto na svojom tróne,
a to sa splní. Tí, ktorí nechcú byť súčasťou jeho kráľovstva, vykonajú svoju
voľbu na základe slobodnej vôle, ktorú som dal každému z vás.

Ja, váš milovaný Otec, Stvoriteľ všetkého, čo je a bude, vás
prosím, aby ste nepremárnili svoje dedičské právo. Ak to urobíte, budete
pohltení Satanom, ktorý je neľútostný, takisto ako je klamár, podvodník a
žalobca. Dostávate dar, ktorý nebol udelený žiadnej generácii pred vami, a
musíte sa modliť, aby vám boli dané milosti prijať moju priazeň.

Poďte do Svetla, pretože ak tak neurobíte, budete oslepení
temnotou naveky. To roztrhne moje srdce vo dvoje a Ja nechcem stratiť nikoho z vás.

Žehnám vám. Sprevádzam vás touto svätou misiou, ktorá je vám
daná Najsvätejšou Trojicou, ako bolo predpovedané.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší