Buď Ma milujete v súlade s mojim Slovom, alebo vôbec nie

27.januára 2015 o 14:35 hod

Moja vrúcne milovaná dcéra, rozum nehrá žiadnu úlohu v
mysliach tých, ktorí zúrivo odmietajú sväté Božie Slovo, vrátane tých, ktorí sú
tak či tak proti Mne a tých, ktorí nezostávajú verní Slovu úplne. Môžete len
povedať, že ste moji ako jedno telo – nie ako časť vášho tela. Buď Ma milujete
v súlade s mojím Slovom, alebo vôbec nie.

Keď Ma zradíte, urobíte to ospravedlňovaním svojich dôvodov,
keď prijmete lži o tom, kto Ja som, čo som a čo som povedal. Vy, práve tak, ako
vaši predkovia pred vami, Ma odmietnete a vznesiete proti Mne falošné
obvinenia. Použijete moje Slovo podľa svojho vlastného výkladu, a potom
obviníte spravodlivých, že sú neľútostní. Svojou zradou môjho Tela Ma budete
bičovať a spôsobíte strašnú bolesť a trápenie tým, ktorých obviníte z kacírstva
v mojom svätom mene.

Rozum bude ponechaný stranou, až uplatníte každú výhovorku,
že idete cestou v opačnom smere než v tom, ktorý som pre vás pevne určil svojou
smrťou na kríži.

Satan je veľký žalobca Božích detí, a ak je prítomný v dušiach tých,
ktorých zamoruje, vznesie každé obvinenie proti Božím deťom, aby
spochybnil moje Slovo. Podvedie vás, aby vás urobil nevedomých voči láske, ktorú
k vám Boh má. Zničí každú štipku viery, ktorú máte, ak sa mu podvolíte.
Zneužije vašu slobodnú vôľu – právo dané Bohom – a nechá vás uveriť, že môžete
žiť život bez Boha.

Váš Ježiš