Čoskoro sa nebesá roztvoria a oheň Ducha Svätého bude nad vami

4. február 2015 o 20:06 hod.

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nenávisť voči všetkému dobrému,
čo pochádza od Boha, vrátane jeho svätého Slova, je prudká v tomto čase. Láska
v srdci človeka, ktorá je prirodzene prítomná v duši každého dieťaťa, ktoré sa
na svet narodí, v srdciach ľudí ochladla.

Dobročinnosť a vzájomná láska sa vytratila, a ako bolo
predpovedané, človek sa obráti proti svojmu bratovi, sestre, otcovi, matke
a susedovi, keď  posledná bitka o duše dosiahne svoj vrchol. Bude sa šliapať po
dobrých, tichých a pokorných, a tí, so zlobou a nedostatkom lásky vo svojej
duši, budú zastrašovať tých, ktorí sa odvážia hovoriť Pravdu.

Môj Otec, na ktorého svätý príkaz hovorím k svetu, Mi
prikázal vydať toto varovanie. Pripravte sa stretnúť so Mnou tvárou v tvár,
lebo čoskoro sa nebesia roztvoria a oheň Ducha Svätého bude nad vami. Tí
s nežným srdcom a ktorých duša je naplnená láskou k druhým, budú odmenení darmi,
ktoré prinesiem so sebou v tento deň. Ostatným hovorím toto. Za každé hriešne
konanie, slovo, alebo skutok, ktorým ste vinní a za bolesť, ktorú ste spôsobili
druhým, budete zakúšať bolesť vašej ničomnosti, ako je videná mojimi očami.
Nakoľko  mnohí budú ohromení, až uvidia stav svojej duše, prosím vás, aby ste
sa nebáli. Jednoducho dôverujte môjmu veľkému milosrdenstvu. Prichádzam, nie
aby som vás trestal, alebo súdil, ale aby som vo vás prebudil lásku, ktorú ste
ku Mne stratili.

Poďte všetci, lebo čas pre Boží zásah je blízko a tí, ktorí
pripravia svoju dušu skrze skutok zmierenia a spovede, budú ušetrení bolesti
očisty.

Váš Ježiš