Ako sa začína ukrižovanie mojej Cirkvi na zemi, musíš si dávať pozor na všetky znamenia, ktoré boli predpovedané

Štvrtok, 3. októbra 2013 o 22:35 hod.

Moja drahá milovaná dcéra, ako sa začína ukrižovanie mojej Cirkvi na zemi, musíš si dávať pozor na všetky znamenia, ktoré boli predpovedané.

Boží nepriatelia budú napodobňovať každý aspekt môjho vlastného ukrižovania, počnúc znesvätením môjho tela. Keď ma vliekli pred mojich katov, vyzliekli ma donaha, aby sa mi vysmievali a spôsobili mi hanbu. Potom ma obliekli do červenej farby, ktorá sa spája so šelmou. Potom sa hádali o to, kto prvý zatlčie klinec do môjho tela. Potom mi ako divosi trhali moje končatiny, a natiahli moje ruky tak ďaleko, že mi ich vytiahli z mojich jamiek, aby mi spôsobili ešte väčšiu bolesť. Aby som trpel ešte viac, zatĺkali klince do dlaní mojich rúk pod takým uhlom, že vychádzali cez moje zápästia. Moje obe paže boli natiahnuté v dvoch nevhodných uhloch a visel som v bolestivom, nezvyčajnom uhle, navrhnutom tak, aby mi spôsobil čo najväčšiu bolesť a poníženie.

Žrebovali, aby posledných osem mužov mohlo predsedať krvavému mučeniu, ktoré vykonali na mojom tele. Spievali obscénne piesne, fackovali a udierali ma, kopali ma do brucha, a revali ako divosi. Zneuctili ma všetkými spôsobmi, aby všetkým, ktorí boli svedkami mojej smrti na kríži, ukázali, že som bol potrestaný za moje takzvané hriešne klamstvá. Zavraždili ma, aby som mlčal, a aby sa Božie slovo nedostalo k dušiam.

Čoskoro sa stane to isté. Mojim nepriateľom nebude stačiť, aby zmenili podobu mojej Eucharistie – znovu znesvätia moje Telo. Zneuctia ma podobným spôsobom. Budú používať červenú farbu, budú robiť gestá pred mojím krížom, a urážať ma svojimi novými rituálmi. Iba tí, ktorí rozoznajú znamenia, dokážu rozoznať, ako budú tieto svätokrádeže nadšene prezentované svetu, uprostred veľkej okázalosti a nádhery.

Nové homílie budú nezmyslom, a veľká časť novej liturgie nebude mať zmysel. Tí, ktorí poznajú moje učenie, nech si dajú pozor na mätúce, nelogické a komplikované výroky, ktoré budú sprevádzať zavádzanie nového, zrevidovaného učenia a vyznaní starej viery. Nielenže vás zmätú a spôsobia vo vašej duši veľký nepokoj, ale budú plné protirečení a klamstiev, ktoré by nikdy nemohli pochádzať odo mňa, Ježiša Krista.

Bola vám daná pravda od čias, odkedy som chodil po zemi. Teraz vám budú poskytnuté klamstvá, ktoré vás majú prinútiť odvrátiť sa od Boha. Uistite sa, že ste ostražití, pretože budete pohltení a vtiahnutí do falošnej náuky. Náuka temnoty, starostlivo plánovaná po mnoho rokov, na vás čoskoro zostúpi. Nikdy nesmiete prijať sľuby, ktoré sú v rozpore s mojím slovom. Keď uvidíte, že sa tieto veci dejú, budete vedieť, že vám ich priniesol duch zla, aby zničil vašu šancu na večné spasenie.

Váš Ježiš