Ospravedlňujú hriech, aby nemuseli zmeniť svoje životy

16. januára 2015 o 11:10 hod.

 

 Moja vrúcne milovaná dcéra, moja vôľa nemôže byť nikdy
premožená, lebo je večná.

Človek sa postavil proti Bohu tak mnohými spôsobmi. Ale keď
sa vôľa človeka prepojí s vôľou Božou, všetci, ktorí viedli boj s Božou vôľou,
stratia všetko. Ľuďom s nežným srdcom a tým, ktorí Ma prijmú po Varovaní, bude
patriť svet.

Budúci svet je bez konca a bude zbavený všetkého hriechu.
Sláva všetkým, ktorí dosiahnu svoje právoplatné dedičstvo, lebo to bolo od
počiatku časťou plánu môjho Otca – Božieho plánu, do ktorého človek nie je plne
zasvätený.

Je dôležité, aby každý z vás bojoval s pokušením hriechu, aj
keď to nikdy nebude ľahké. Len volajte ku Mne, keď si myslíte, že ste Ma
urazili. Ja som vždy tu a odpustím vám každý hriech, s výnimkou večného hriechu
rúhania proti Duchu Svätému. Všetko, čo musíte urobiť, je osloviť Ma.

Tento môj svet je plný skazenosti, klamu a ducha zla,
ale tiež v ňom existuje láska. Je to láska, ktorú má človek k svojmu bratovi, ktorá
udržuje moju prítomnosť medzi vami, a modlitba, ktorá drží zlo v bezpečnej
vzdialenosti.

Neprosím vás, aby ste svoj život venovali modlitbe, celý
deň, každý deň, pretože to nie je to, o čo vás žiadam. Všetko, o čo vás prosím,
je, aby ste ku Mne volali o pomoc, a aby ste vzdávali Bohu slávu. K naplneniu
môjho sľubu svetu a k zaisteniu, že všetci budete mať večný život – všetko, čo
potrebujete urobiť, je dodržiavať Božie zákony, ako boli jasne stanovené
v Desatore prikázaní.

Nasledujte Ma, svojho Ježiša, a pripomínajte si všetko, čo
som vás učil. Nemá zmysel vyhlasovať, že Ma milujete, keď odmietate Slovo
Božie. Musíte sa najprv milovať navzájom a robiť druhým len to, čo by ste
chceli, aby robili vám. Žite moje Slovo skrze vaše myšlienky, skutky a činy,
a potom budete naozaj moji. Nenávisť nehrá v mojej práci žiadnu úlohu, aj keď
všetko, čo som povedal, keď som chodil po zemi, vzbudzovalo veľkú kritiku,
pretože ľudia nechceli zmeniť svoje životy. Dnes je moje Slovo odmietané,
pretože sa ľudia nechcú držať Pravdy. Namiesto toho ospravedlňujú hriech, aby
nemuseli zmeniť svoj život. Takže sa skutočne nič nezmenilo.

Otroctvo hriechu, kedy sa človek pripútava k vplyvu Satana,
je teraz silnejšie, než predtým. Osloboďte sa z neho a vyhľadajte Ma. Majte
na pamäti, že vaše hriechy vám môžu byť odpustené, kým ste nažive – nie po
vašom odchode z tejto zeme.

Kedy človek prijme Božie Slovo a spozná, že všetko, čo
povedal je pravda? Všetko, čo povedal, čo urobil, je pravda a všetko, čo vám
hovorím teraz, je pravdivé. Žiaľ, mnohí z vás nebudú nikdy počúvať a v čase,
kedy spoznáte Pravdu, bude už príliš neskoro. Musíte teraz zabezpečiť svoju
budúcnosť tým, že budete žiť Slovo Božie.

Váš Ježiš