Enoch a Eliáš nebudú prítomní v ľudskej podobe

29. januára 2015 o 21:30 hod.

 

 Moja vrúcne milovaná dcéra, budú to rímokatolíci a židia,
ktorí budú čeliť najväčšej opozícii v prichádzajúcich časoch. Budú trpieť
diskrimináciou, odporom a nenávisťou, zatiaľ čo odpadlíctvo bude zvierať
ľudstvo. Ich hlasy budú umlčané, akonáhle nepravdy pohltia mysle Božích detí,
až Zlý oklame svet, aby odmietol Slovo Božie.

Títo dvaja svedkovia budú pokračovať v hlásaní Pravdy skrze
tých, ktorí sú dosť silní, aby šírili oheň Ducha Svätého až do chvíle, kedy
Veľký deň Pána zostúpi na ľudstvo. Duchovia Enocha a Eliáša zaplavia ich duše,
a vyvolajú pohoršenie, až budú svedčiť o Bohu, Pravde a Živote, ktorý miliardy
odmietnu. Ako bolo predpovedané, týmto dvom svedkom sa bude odporovať a budú
bojovať proti nim, ale beda človeku, ktorý sa ich snaží zničiť, pretože Boh
potrestá svojich nepriateľov, aby títo dvaja mohli udržať živý plameň Jeho
lásky vo svete, ktorý bude pokrytý temnotou odpadlíctva.

Enoch a Eliáš nebudú prítomní v ľudskej podobe, ale vedzte
toto. Budú prítomní v duchu týchto dvoch svedkov a bude to skrze ich utrpenie,
že Boh vykúpi tých, ktorí sú slepí k Pravde.

Nikdy sa Pravdy nebojte, bojte sa len tých, ktorí sú plní
takej nenávisti voči Mne, Ježišovi Kristovi, že sa znížia ku každému podlému
činu, aby týchto dvoch svedkov umlčali. Ale oni na nich nebudú mať žiadny
vplyv, pretože oheň Ducha Svätého sa bude vylievať z ich úst ako meč
a zatne do sŕdc tých, ktorí najviac potrebujú Božie milosrdenstvo. Potom,
až príde čas, tieto dve náboženstvá budú zakázané a tí, ktorí sa opovážia ich
praktizovať verejne, budú obvinení zo spáchania zločinu. Spálené do základu,
chrámy sa stanú hromadami popola a svet bude mať radosť zo zničenia verných
Bohu a oslavovať ich zánik.

Potom zvuk Božieho hlasu bude počuť v každom kúte sveta a z
popola povstane nový začiatok, Nový Jeruzalem, nový, čistý svet bez hriechu.

Váš Ježiš