Odvahu, moje deti, všetko je v rukách môjho Syna

17.február 2015 o 17:00 hod

Moje drahé deti, dostali ste modlitby, dary a výzbroj, aby
ste rázne pokračovali v príprave na Druhý príchod
môjho drahého Syna, Ježiša
Krista.

Bol vytvorený jeho Zvyšok a bude stále rásť vo všetkých
častiach sveta, aby duše mohli byť zachránené. Počas časov, ktoré ležia pred
vami, si Boží Zvyšok v každom kúte sveta uchová Pravdu svätého Božieho Slova.
Zvyšok, požehnaný milosťou Ducha Svätého, zmierni Boží hnev skrze svoje
modlitby a obety, až Veľký deň Pána zostúpi na svet.

Nesmiete nikdy zabudnúť, že Boh miluje každého, a kvôli
odporu, ktorý budú zakúšať Božie deti, zistíte, že nebude ľahké, aby ste ostali
verní Slovu.

Boží Zvyšok, bez ohľadu na vieru, alebo národnosť, sa
zjednotí v prichádzajúcich dňoch, kedy každá zmienka svätého Slova bude
potlačená. Boh bude k vám hovoriť skrze túto misiu, až budete potrebovať
útechu, aby na vás mohol vyliať milosti, potrebné na udržanie vašej viery.

Odvahu, moje deti, všetko je v rukách môjho Syna, ktorý bude
hľadať každú dušu, vrátane najzatvrdilejších medzi vami. Moja láska k vám
všetkým je nekonečná a ja túžim, aby ste využili všetky dary, ktoré vám boli
dané v evanjeliách a v týchto posolstvách, k spáse duší.

Boh nikdy neopustí svoj Zvyšok, a skrze vaše modlitebné
skupiny a všetky ostatné modlitebné skupiny, ktoré sú odvodené z mojich
posolstiev  svetu aj skrze iné misie, duše môžu byť, a budú zachránené.

Vzájomne sa potešujte v časoch duchovných skúšok a Boh vás
povedie na každom kroku cesty. Ja, Matka Spásy, zostanem vašou ochrankyňou a
odpoviem na každú prosbu, ktorú mi prednesiete. Zostanem na vašej strane až do
dňa, kedy sa môj Syn vráti, aby si vyžiadal svoje kráľovstvo na zemi.

Ďakujem vám, že odpovedáte s vierou, nádejou a dôverou na
moje volanie a na volanie môjho Syna.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy