Kniha Pravdy

Ľudia si zvolia svoj vlastný osud

Ľudia si zvolia svoj vlastný osud

1. január 2015 o 23:50 hod.     Moje drahé deti, onedlho dôjde k veľkému podvodu, ktorý akoopona padne na zem. Tento klam takmer vyhladí Pravdu, ale tí, ktorí súpožehnaní Svetlom milosti môjho Syna, budú vidieť lži, ktoré zastierajú SlovoBožie. Od doby, kedy...

preèítajte si viac
Zemetrasenia zasiahnu vaše mestá

Zemetrasenia zasiahnu vaše mestá

posolstvo z 31.marca 2014 o 14:00 hod Moja najdrahšia dcéra, nastal čas, kedy človek už tak dlho hrešil a poškvrňoval sa v mojich očiach, že teraz klesne do takých hĺbok mravnej skazenosti, kde sa pokúsi zničiť všetko, čo je pre Mňa sväté. Všetok život pochádza odo...

preèítajte si viac