Kniha Pravdy

Zemetrasenia zasiahnu vaše mestá

Zemetrasenia zasiahnu vaše mestá

posolstvo z 31.marca 2014 o 14:00 hod Moja najdrahšia dcéra, nastal čas, kedy človek už tak dlho hrešil a poškvrňoval sa v mojich očiach, že teraz klesne do takých hĺbok mravnej skazenosti, kde sa pokúsi zničiť všetko, čo je pre Mňa sväté. Všetok život pochádza odo...

preèítajte si viac