Deň, keď prídem v mojom Božom milosrdenstve, bude dňom osvietenia

Deň, keď prídem v mojom Božom milosrdenstve, bude dňom osvietenia

23. decembra 2014 o 16:55 hod.

Moja drahá milovaná dcéra, volám na mojich milovaných nasledovníkov v tomto vzácnom čase, aby prišli ku mne a dovolili mi pokryť ich mojou drahocennou krvou. Obetoval som svoj život na zemi ako prejav môjho veľkého milosrdenstva a pohnem horami, oceánmi a zatrasiem zemou, keď prídem ešte raz, aby som vás všetkých priviedol ku mne.

Milujem vás a prinášam vám veľa požehnaní a útechy, keď vás pripravujem na môj čas. Dovoľte svojim srdciam, aby ma privítali. Umožnite, mojej láske voči vám preniknúť do sŕdc všetkých Božích detí, vrátane tých, ktorí vás prenasledujú v mojom svätom mene. Prinášam vám pokoj počas týchto Vianoc a uisťujem vás, že môj čas je veľmi blízko. Čoskoro prídem, aby som vám zjavil moje milosrdenstvo. Tým z vás, ktorí mnou pohŕdajú, skrze túto misiu prebodnem vaše zatvrdnuté srdcia darom Ducha Svätého. Čoskoro sa rozplynú všetky vaše pochybnosti a vaše bremeno bude odstránené. Dovtedy budete znášať utrpenie odlúčenia odo mňa, ktoré na vás uvalil kráľ klamstiev, ktorý sa teší z vášho pohŕdania mnou. Neodporujte mi, moji milovaní, lebo vás milujem neúnavnou túžbou. S trpkou sladkosťou prichádzam k vám a prosím tých z vás, ktorí hovoria, že ma milujú, aby sa ku mne obrátili. Plačem slzy smútku, pretože ma nedokážete prijať prostredníctvom tohto Božieho zásahu, keď sa vám slobodne dáva. Mali by ste sa snažiť hlásať Pravdu, ale namiesto toho ste ma kruto odmietli, a to spôsobom, ktorý nie je hodný môjho Božstva.

Deň, keď prídem v mojom Božom milosrdenstve, bude dňom osvietenia. Okamžite budete vedieť, že som vás zobral do okamihu absolútneho opustenia, keď nič z toho, čo ste urobili, nemôže byť pred vami skryté. Za každý čin slabosti z vašej strany pocítite bolesť môjho utrpenia, ktorá sa stane vašou vlastnou. Ľútosť, ktorú budete pociťovať, bude len taká silná, aká silná bude vaša viera vo mňa. Toľkí z vás pochopia, čo je potrebné urobiť, aby získali moje prijatie. Avšak niektorí z vás budú odmietať osvietenie svedomia kvôli vzdialenosti, ktorú ste si medzi nami vytvorili.

Pyšným a arogantným medzi vami, ktorí si skryjú svoje tváre predo mnou počas Varovania, chcem povedať toto. Nebojte sa, lebo ste moji. Pretože ste Božím dieťaťom, stvoreným na jeho obraz, preukážem vám veľké milosrdenstvo. Nebojte sa toho, kto vás miluje – bojte sa len toho, kto vami pohŕda, lebo on, ten zlý, je vaším najväčším nepriateľom. Odmietnite ma a budete zotročení mojím najväčším protivníkom, ale ak ho odmietnete, moja moc vás obklopí, ochráni a bezpečne vás privedie do môjho kráľovstva. Dávam vám tieto informácie, aby ste vedeli, že keď poviem, že sa to stane, tak sa to aj stane. A keď ten deň príde, musíte si pamätať moje slová. Nebojte sa ma, veď čoho by ste sa mali báť? Ak som sa za vás vzdal Svojho života, prečo by ste sa potom chceli vzdať svojho života v prospech diabla, ktorý sa usiluje len o zničenie vašej nesmrteľnej duše?

Je len jediná cesta, ktorou sa môžete vydať, a to ku mne, vášmu milujúcemu Spasiteľovi a Vykupiteľovi. Ja som vaša záchranná sieť. Neutekajte od svojej spásy. Stále pamätajte na môj súcit, moju lásku a moje veľké milosrdenstvo. Moje Božie milosrdenstvo je tu na to, aby ste si ho mohli vziať.

Váš milovaný Ježiš