Matka Spásy: Modlite sa o milosrdenstvo môjho Syna, aby mohol zmierniť všetko utrpenie

posolstvo zo štvrtka 18.septembra 2014 o 15:30 hod

Moje drahé dieťa, musíš požiadať každého, aby prosil o Božie milosrdenstvo vo všetkých oblastiach, zahŕňajúcich zničenie ľudstva. Mám na mysli zlé plány zahŕňajúce vojny, plány zaviesť celosvetové očkovanie – o ktorom ste boli varovaní v posolstve z 26. 11. 2010 – genocídu a vraždy kresťanov, rovnako ako ľudí iných náboženstiev rukami zlých ľudí.

Keď je duša zamorená Satanom, je schopná najintenzívnejšej nenávisti k Božím deťom. Keď skupiny ľudí pracujú spolu, v úplnom podrobení sa Zlému, ich zloba sa prejavuje v každom čine, s cieľom spôsobiť smrť a skazu tým, nad ktorými majú kontrolu.

Musíte sa modliť, vy všetci, aby ste prekazili plány zlých ľudí, ktorých túžbou je obmedziť svetovú populáciu pre svoj ​​vlastný zisk. Tí, ktorí budú ušetrení tohto zla, sa ocitnú pod kontrolou neviditeľnej skupiny. Volám ku každému z vás, aby ste sa modlili k môjmu Synovi, Ježišovi Kristovi, aby ste pomohli zmierniť takéto tragédie a zvrhlosti. Niektoré z týchto hrôz môžu byť zmiernené, ale nie všetky z nich. Avšak vaše modlitby oslabia vplyv týchto strašných činov, ktoré budú vykonané  nasledovníkmi Zlého. Prosím, modlite sa túto modlitbu modlitebnej kampane, aby ste pomohli obmedziť vraždy nevinných.

Križiacka modlitba (166): Za obmedzenie vrážd nevinných

Najdrahšia Matka Spásy, prosím, predlož túto našu prosbu za obmedzenie vrážd nevinných Tvojmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi.

Prosíme, aby vo Svojom Milosrdenstve odvrátil hrozbu genocídy, prenasledovanie a násilie v každej podobe voči Božím deťom.

Prosíme ťa úpenlivo, drahá Matka Spásy, aby si vypočula naše volanie o lásku, jednotu a pokoj v tomto žalostnom svete.

Prosíme, aby Ježiš Kristus, Syn človeka, nás všetkých ochránil počas týchto časov veľkej bolesti a utrpenia na Zemi.

Amen.

Deti, až sa predpovedané proroctvá stanú, je dôležité, aby ste sa modlili o milosrdenstvo môjho Syna, aby všetko utrpenie mohlo byť zmiernené a zlé skutky, páchané proti ľudstvu, mohli byť odvrátené.

Choďte v pokoji a v láske slúžte Pánovi.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy