Prichádzam iba ako Boh milosrdenstva. Neprichádzam, aby som vás vystrašil, lebo Ja skutočne milujem každého z vás

Pondelok, 18. novembra 2013 o 20:10 hod.
Moja drahá milovaná dcéra, všetci sa musia pripraviť, aby boli schopní predstúpiť predo mňa, lebo prídem ako zlodej v noci a mnohí nebudú vedieť, čo sa deje. Preto je dôležité, aby sa mi každý z vás teraz vyspovedal.

Pravda môjho najsvätejšieho slova bude ohlasovaná, pretože ju nahradia prekrútené verzie mojich nepriateľov, ktorí sa vás budú smelo snažiť oklamať. Teraz je čas zamerať sa na svoje vlastné duše a na stav, v akom sa nachádzajú. Človeku, ktorý vo mňa neverí, hovorím. Keď pred vás prídem, uľaví sa vám, keď spoznáte, kto som? Pôjdete so mnou? Ujmem sa vás a zotriem vám slzy a budete žiť nádherný život, keď sa mi vyznáte a požiadate ma, aby som vás uviedol do môjho milosrdenstva.

Človeku, ktorý verí vo mňa, či budeš môcť stáť predo mnou bez hanby? Predstúpiš predo mňa vedomý si všetkého, čo som ťa učil, s čistou dušou? Nezáleží na tom. Keď mi povieš: „Ježišu, odpusť mi, chcem ťa nasledovať.“, ty budeš spasený.
Človeku, ktorý verí vo mňa, ale verí, že je vzorný a nepotrebuje sa vyspovedať, či si aj ty vhodný predstúpiť predo mňa? Keď ti ukážem stav tvojej duše, budeš sa so mnou hádať a tvrdiť, že si spôsobilý predstúpiť predo mňa, keď nie si? Ak nedokážeš prijať môj dar milosrdenstva a priznať svoje previnenie, potom zostaneš odo mňa odlúčený a ja ti dám už len jednu šancu na odpustenie.

Celému ľudstvu odkazujem, aby si najprv pripravilo svoju dušu. Musíte napraviť každú časť svojej duše, kým budete pripravení stáť naplno v mojej prítomnosti počas Varovania. Ak tak neurobíte, budete musieť podstúpiť bolestné očisťovanie a váš očistec bude pretrpený na zemi, skôr než nastane deň môjho Druhého Príchodu. Naliehavo vás vyzývam, aby ste sa modlili túto križiacku modlitbu za vlastnú dušu každého z vás a za duše vašich blízkych.

Križiacka modlitba (127) Za záchranu mojej duše a duší mojich milovaných

Ó, Ježišu, priprav ma, aby som mohol predstúpiť pred teba bez hanby.
Pomôž mne a mojim milovaným (vymenujte ich tu), aby sme boli pripravení vyznať všetky naše previnenia.
Uznať naše slabosti, prosiť o odpustenie všetkých hriechov, preukazovať lásku tým, ktorým sme ublížili, vrúcne prosiť o milosť spásy.
Pokoriť sa pred tebou, aby v deň veľkého Osvietenia moje svedomie a svedomie (vymenujte ich tu) bolo čisté a tak budeš môcť zaplaviť moju dušu tvojim Božím milosrdenstvom.
Amen.

Teraz je čas pripomenúť si všetko, čo som vás naučil. Teraz je čas preskúmať Desatoro a spýtať sa sami seba, či ste skutočne žili podľa neho.

Buďte k sebe úprimní, pretože ak nie ste, tak či onak sa vám ukáže, ako ste ma počas svojho života zarmútili. Ale nechajte ma, aby som vás potešil.

Prídem jedine ako Boh milosrdenstva. Neprichádzam aby som vás vystrašil, pretože každého z vás úprimne milujem, bez ohľadu na to, čo ste urobili, ale moja trpezlivosť je ohraničená. Len tí, ktorí prijmú ťažkú povahu svojich hriechov proti Bohu, môžu byť zahrnutí mojím Božím milosrdenstvom. Tí, ktorí ma odmietajú, budú mať málo času na vykúpenie, pretože Ja oddelím ovce od capov. Jedna strana pôjde so mnou. Druhá strana bude ponechaná a potom sa nový začiatok stane známym každému stvoreniu. Iba tí, ktorí ma milujú, dostanú večný život.

Počúvajte teraz moju výzvu, pretože to robím preto, aby čo najviac z vás bolo dobre pripravených ešte pred dňom Varovania.

Váš Ježiš