S múdrosťou prichádza schopnosť vidieť Pravdu

Posolstvo Ježiša z 21. januára 2015 o 20:24 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, múdrosť je dar, daný človeku mocou Ducha Svätého. Aj keď by človek mohol získať všetko bohatstvo, moc a drahé kamene zozbierané na zemi, nemá nič, ak nevlastní dar múdrosti.

S múdrosťou prichádza schopnosť vidieť Pravdu, ktorú ľudskému pokoleniu dal Boh skrze prorokov. Múdrosť, nanešťastie, je v dnešnom svete vzácna. Tým, že podľahnete všetkému, čo človek vytvoril pre človeka, nepodarí sa vám uvidieť všetko, čo je skryté pod vrstvami zvodných, upokojujúcich výparov, ktoré pokrývajú svet, pretože sa človek naháňa za každým potešením, každým činom, každým slovom a za každým podnetom, ktorý nepochádza od Boha.

Človek sa rodí na svet nahý, zraniteľný a odkázaný na druhých, aby ho kŕmili a obliekali. Je zrodený s telom a dušou a opustí svet bez ničoho, vrátane odevu, do ktorého je oblečený. Človek sa učí od ľudí, ale musí sa tiež učiť od Slova Božieho. Každé poznanie navyše je veľkým prínosom, ale ak je použité nerozvážne, môže spôsobiť strašnú bolesť ostatným. Ak sú vedomosti použité múdro, môžu naplniť Boží plán pomáhať jeho deťom a vychovávať ich.

Ľudstvo je podvádzané, pokiaľ ide o Pravdu. Tento veľký podvod vysáva poznanie a vysúša ľudského ducha. Hriech už nie je len prijímaný, ale je považovaný za cnosť. Cnosť je prijímaná s nevôľou a čoskoro už samotná zmienka o mojom mene na verejnosti bude považovaná za zločin.

Diablov vplyv prekrúca ľudskú myseľ a všetko obracia naopak. Diabol je pravým opakom Boha, a tak, ak Boh hovorí, že je niečo správne, on, Zlý, vás presvedčí, že je to zlé. Dobré bude považované za zlé a diabolský skutok, alebo slovo, sa vyhlási za správne. Každý, v Božích očiach odsúdeniahodný hriech, bude ospravedlňovaný, a to zahrnie všetky podoby zla.

Hriech nebude nikdy zmieňovaný v prichádzajúcej novej svetovej Cirkvi a činy, vykonávané tými, ktorí chcú presadzovať Božie Slovo, sa stanú protiprávnymi. A tak múdrosť, Boží dar, bude chýbať vo vašej spoločnosti, akonáhle ľudské pokolenie prijme činy, ktoré sú Bohom zavrhnuté.

Keď vám svet povie, že Slovo Božie má byť ignorované a bude vyžadovať, aby ste sa zúčastnili činov, ktoré sú v podstate smrteľným hriechom, potom vás nemôžem zachrániť. Človek je presviedčaný, aby tlieskal každému chamtivému zákonu, ktorý popiera Slovo Božie, a moji nepriatelia sú mimoriadne aktívne v pozmeňovaní behu dejín.

Všetko dobré, čo pochádza z kresťanskej viery, čoskoro zmizne, až nakoniec príde deň, kedy budete prenasledovaní, pretože prijímate sväté sviatosti. Ale za každý bezbožný čin, vykonaný tými, ktorí Mnou pohŕdajú, Boh vyleje svojho Ducha na svojich vlastných, aby pôsobil proti tomuto zlu. Keby to neurobil, bolo by málo nádeje na záchranu Jeho detí zo zovretia temnoty. Satan prejavil svoj vplyv v každom kúte sveta. Tých, ktorých zvádza, sú jeho ochotnými agentmi, a majú radosť z toho, keď prekonajú každý odpor Božieho ľudu, aby priviedli svet na kolená. Ale Boh, kvôli svojej láske k vám, sa postará, aby múdrosť, poskytnutá človeku mocou Ducha Svätého, sa stala zbrojou, ktorú jeho verní služobníci použijú, aby odviedli ľudí preč z dymu Satana.

Božie Svetlo bude jasne žiariť medzi jeho ľuďmi, a pod jeho ochranou budú udržiavať jeho Slovo a povedú ostatných do Ducha múdrosti. Duše, ktoré Ma skutočne poznajú, budú ťahané k Božiemu daru múdrosti, lebo bude žiariť ako slnko a prinesie útechu všetkému Božiemu ľudu, ktorým bude pohŕdané, až bude otvorene vyznávať svoju lásku k Bohu.

Zlo neprekoná, ani nemôže prekonať dar múdrosti, ktorú čoskoro Boh odkáže všetkým, ktorí Ho milujú. Potom nič nebude stáť Bohu v ceste, až bude kráčať vpred, aby zhromaždil každý národ do svojej milujúcej a bezpečnej náruče.

Všetkým náboženstvám, všetkým dušiam, všetkým národom, bude daný dar múdrosti. Ale môže byť prijatý len tými, ktorí Boha úprimne milujú, pretože len skrze svoju lásku k Nemu, sa budú môcť modliť za tých, ktorí s Ním nechcú mať nič spoločné.

Váš Ježiš