Zemetrasenia budú takého rozsahu, že v rovnakej chvíli budú pociťované naprieč mnohými krajinami

posolstvo z 20.februára 2014 o 18:39 hod

Moja vrúcne milovaná dcéra, až príde čas, aby som sa pri svojom Druhom príchode nechal spoznať, nespoznáte svet, pretože sa veľmi zmení.

Rýchlosť, s akou ľudstvo upadne do hlbín hriechu, vás bude šokovať. Každý ohavný hriech tela bude vidieť a mnohí sa budú musieť pozerať, ako sú tieto hriechy páchané na verejných miestach. Veľmi málo hanby ukážu vinníci, ktorí ako levy pri záchvate zúrivosti nad svojou korisťou, klesnú do najväčších hĺbok nemravnosti, nevidenej od čias Sodomy a Gomory. Zamorenie ľudstva spôsobené Zlým bude také, že vraždy sa budú páchať všade a samovraždy sa budú rozmáhať. Keďže Satan hltá duše, zabezpečí, aby bol porušený každý zákon ustanovený mojím Otcom. Chladné srdcia, vyprahnuté duše a posadnutosť falošnými bohmi a zlými duchmi nahradí lásku, ktorá v tomto čase ešte stále existuje vo svete.

Moje meno bude použité k prednášaniu necudnosti a ľudia sa budú v srdciach navzájom preklínať. Dcéra moja, Pravda môže byť niekedy neznesiteľná, ale spravodlivosť bude mojím Otcom zoslaná na tie krajiny, ktoré znesväcujú jeho Slovo. Všetky tresty zoslané mojím Otcom sa stanú ešte pred mojím Druhým príchodom. Mesta zmiznú, krajiny budú zaplavené vlnami hnevu môjho Otca a zemetrasenia budú takého rozsahu, že v rovnakej chvíli budú pociťované naprieč mnohými krajinami.

Dcéra moja, už si dostala informácie o mestách, ktoré budú veľmi trpieť. Musíš Mi ponúknuť svoje slzy na zmierenie za hriechy tých, ktorých osud leží v temnote. Bez tvojho utrpenia nemôžem urobiť čo je potrebné pre záchranu týchto duší. Preto prosím, buď štedrá so svojou bolesťou a ja preukážem milosrdenstvo tým, ktorých predo Mňa postavíš.

Hory poklesnú, jazerá sa spoja s morami a krajiny budú zmenšené o tretinu. Dážď, ktorý zodpovedá mojim slzám žiaľu, kvôli nenávisti v ľudských srdciach, bude nepretržitý, kým moje slzy nebudú zotrené zmierením hriešnikov, ktorí budú obrátení.

Vedzte teraz, že dary, ktoré vám boli dané mojou Matkou v priebehu storočí, musia byť použité, aby ste sa ochránili. Vedzte tiež, že Medaila Spásy – silnejšia než akákoľvek iná – bude vašou obranou proti vábeniu antikrista. Bude urobený každý pokus zastaviť Medailu Spásy, ale nič nezastaví sily spojené s týmto darom.

Moji milovaní nasledovníci, musíte sa teraz sústrediť na modlitbu a vložiť všetku svoju dôveru vo Mňa, pretože tí, ktorí sú moji, budú chránení a vy budete mojím dôvodom, že preukážem milosrdenstvo trpiacim a pohanom. Nesmiete nikdy ochabnúť alebo sa vzdať, lebo ak tak urobíte, zistíte, že je nemožné nájsť správny smer na tejto ceste ku Mne bez môjho svetla, ktoré
bude potrebné na každom kroku, ak máte túto cestu dokončiť.

Váš Ježiš