Láska prekvitá, pretože je darom od Boha a má moc zničiť zlo

23. novembra 2013 o 17:00 hod.

Moja drahá milovaná dcéra, chcem vám vysvetliť význam lásky a to, ako s ňou môžete poraziť zlo a ako sa bez nej zlo šíri.

Satan nie je schopný lásky, ale je naopak sám sebou posadnutý tým, o čom je presvedčený, že je jeho moc a veľkosť. Keď napadne duše, prvé, čo urobí, je, že zničí lásku v duši. Keď to dosiahne, vzbudí v tejto duši strašnú nenávisť a práve táto nenávisť spôsobuje rozdelenie. Rozdelenie a spory inšpirované nenávisťou môžu viesť k zúfalým činom, ktoré vykonáva jedna duša proti druhej. Tieto skutky naplnené nenávisťou môžu veľmi často viesť k strašnej krutosti a dokonca k vraždám. Hriech pýchy sa vštepuje do duší, ktoré sa otvárajú diablovi, a to vedie k bezohľadnej ctižiadosti a chamtivosti. Ale kde je láska, tam je prítomnosť Boha.

Láska prekvitá, pretože je darom od Boha a má moc zničiť zlo. Láska nie je sebecká. Láska je veľkorysá, odpúšťajúca a nepoškvrnená hriechom pýchy. Každý deň musíte prosiť Boha o dar lásky, a keď ho dostanete, používajte ju ako svoju výzbroj proti nenávisti. Láska, keď je prítomná v čistej duši, priťahuje nenávisť tých duší, ktoré vyhnali Boha zo svojho života. Nemôžu zniesť Božie svetlo, ktoré žiari z duší tých, ktorí sú naplnení Božou láskou.

Choďte teraz s vedomím, že láskou musíte pomôcť dušiam všetkých tých, ktorí veľmi potrebujú moju pomoc. Prosím, prednášajte túto križiacku modlitbu za dar lásky.

Križiacka modlitba (129) O dar lásky

Ó Bože, prosím, naplň ma tvojou Láskou.

Pomôž mi zdieľať dar lásky so všetkými, ktorí potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Pomôž mi, aby som ťa viac miloval.

Pomôž mi milovať všetkých, ktorí potrebujú tvoju lásku.

Pomôž mi milovať tvojich nepriateľov.

Dovoľ, aby láska, ktorou ma požehnáš, bola použitá k zaplaveniu sŕdc všetkých, s ktorými sa stretnem.

S láskou, ktorou naplníš moju dušu, mi pomôž premôcť všetko zlo, obrátiť duše a poraziť diabla a všetkých jeho bezbožných zástupcov, ktorí sa pokúšajú zničiť pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

Ja som láska. Keď ma skutočne milujete, zaplavím vašu dušu väčšou láskou a touto láskou mi pomôžete zachrániť svet.

Váš Ježiš