Matka Spásy: Iba s Božou láskou vo svojich dušiach môžete šíriť Božie slovo

Utorok, 8. júla 2014 o 16:00

Moje zlaté deti, či neviete, že Boh mi vďaka svojej láske k vám všetkým dovolil ohlasovať jeho Najsvätejšie slovo pri každom zjavení mňa, Matky Božej, ktoré sa uskutočnilo vo svete.

Bolo to želanie môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, aby som sa dala poznať, aby sa mohlo uskutočniť obrátenie k pravde. A tak to bude vo všetkých mojich svätyniach na celom svete, aby Boh zjavil pravdu až do úsvitu veľkého Pánovho dňa. Všetci sa musíte zjednotiť, aby ste vzdali Bohu slávu vo všetkých mojich svätyniach, aby on vo svojom milosrdenstve vylial veľké milosti aj na tie najnezaslúženejšie duše, pretože práve tie on najviac vyhľadáva.

Nie sú to len ľudia vzdelaní v otázkach svätých evanjelií, ktorých on, môj Syn, chce priviesť ku mne. Nie, sú to tí, ktorí vo svojom srdci pociťujú prázdnotu, kde bez ohľadu na to, ako veľmi hľadajú vnútorný pokoj, nie sú schopní ho nájsť. Mnohí ľudia hľadajú šťastie, pokoj a radosť v tomto živote a málokedy ich nájdu. Nikdy nemôžu nájsť skutočný pokoj, ak nemôžu nájsť lásku. Iba láska k druhým vás môže priblížiť k Bohu, pretože bez lásky nikdy nenájdete Boha prítomného.

Žiadam vás, drahé deti, aby ste prišli ku mne, Matke Spásy, a požiadali ma o modlitbu, aby vás Boh naplnil svojou láskou. Keď budete prednášať túto modlitbu, poprosím svojho Syna, aby odpovedal na vaše volanie. Hľadajte lásku a prejavujte lásku, ktorú máte, vo svojich srdciach, k druhým a podeľte sa o ňu. Keď to urobíte, môj Syn vás naplní takou veľkou láskou, že potom budete pripravení sa o ňu podeliť medzi vami. Láska odstráni nenávisť. Ak pociťujete akúkoľvek nenávisť voči inej ľudskej bytosti, potom musíte prosiť môjho Syna, Ježiša Krista, aby vás zbavil tejto nákazy.

Križiacka modlitba (159) Úpenlivá prosba o Božiu lásku:
„Ó, Matka Spásy, prosím ťa, aby si sa za mňa prihovárala, keď úpenlivo
prosím o Božiu lásku. Naplň moju dušu, prázdnu nádobu, Božou láskou,
aby, až keď bude pretekať, sa vyliala na tie duše, ktorým nedokážem prejaviť
súcit.
Prosím, aby som bol Božou mocou zbavený každého pocitu nenávisti, ktorú
by som mohol prechovávať k tým, ktorí zrádzajú tvojho Syna.
Pokor ma v duchu a naplň ma šľachetnosťou duše, aby som mohol nasledovať
učenie Krista a šíriť jeho lásku do každej oblasti môjho života. Amen.“

O Láske sa hovorí, že je ľahké ju cítiť, ale pre mnohých si vyžaduje veľkú pokoru zbavenú všetkého ega. Bez toho, aby ste sa znížili pred Bohom, nebudete cítiť jeho lásku. A bez Božej lásky sa vám nemôže dariť. Iba s Božou láskou vo svojich dušiach môžete šíriť Božie slovo. Bez jeho lásky budú slová, ktoré vyslovíte v jeho mene, neplodné a zbavené života.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy