Kniha Pravdy

Modlite sa za ochranu Cirkvi môjho Syna

 10. februára 2015 o 14:36 hod Moje drahé deti, je dôležité, aby ste sa všetci modlili Križiacke modlitby a môj najsvätejší ruženec ako časť vašich každodenných modlitieb. Môžete si zvoliť akékoľvek modlitby, ktoré si vyberiete, nie nevyhnutne všetky modlitby, ale...

preèítajte si viac