Nemôžem vám odhaliť viac skôr, ako oddelím ovce od capov

10. februára 2015 o 15:16 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, tak mnohí pľuli do mojej tváre, preklínali Ma a odmietali Ma počas môjho času na zemi a pokračujú v tom až do dnešného dňa.

Každý dar, ktorý bol ľudstvu daný skrze ľudí vidiacich, vizionárov a Božích prorokov, bol väčšinou odmietnutý. Čoskoro bude ťažké pre ľudí nájsť plameň Pravdy, aj keby ho snáď hľadali. Moji nepriatelia sa budú radovať a oslavovať, až moji svedkovia na zemi budú zrazení k zemi a pošliapaní. Ach, aké nevďačné sú chladné srdcia ľudí a ako málo lásky pre Mňa majú.

Môj trest je priamo pred vami, a Ja oddelím tých, ktorých láska ku Mne zostáva živá, od duší, ktoré Ma odmietajú. Môj zásah bude rýchly a beda človeku, ktorý Ma preklína, lebo ho odtnem od lona môjho Najsvätejšieho Srdca a bude ponechaný blúdiť medzi šelmami, ktoré sa potulujú po zemi, hľadajúc duše, po ktorých túžia, aby ich mohli zničiť.

Dnes prehovoril váš Pán, a dnešok je dňom, kedy zmeny, ako bolo predpovedané, začnú. Moje milosrdenstvo sa bude na vás vylievať vo veľkých prúdoch, ale potom si vyberiete svoj vlastný osud. Tí, ktorí dovolili nenávisti hnisať vo svojej duši, Ma bez výhrady odmietnu. Tí, s vlažnou dušou, nebudú mať milosti zostať Mi verní, a tiež Ma odmietnu.

Dal som vám Slovo, Pravdu a mnohí Ma preto prekliali. To je všetko, čo vám môžem dať pred Veľkým dňom. Tak vezmite, čo som vám dal a spomeňte si na každé slovo, lebo môj čas je blízko a Ja vám nemôžem odhaliť viac skôr, než oddelím ovce od capov.

Tí z vás, ktorí Ma preklínajú, budú prekliati. Tí, ktorí veria vo Mňa, budú mať večný život. Trpte v mojom mene a ja vás povýšim v mojom prichádzajúcom kráľovstve.

Deň prvého vzkriesenia prichádza a tí, ktorí Ma neprijmú, budú odvrhnutí naveky. Môj hnev je v tomto čase veľký, a keby ste mali vidieť mdlé, šedivé a ztemnelé duše tých s vlažným srdcom, priviedlo by vás to k plaču. Žiaľ, väčšina duší je v temnote, a keby ste to videli, zomreli by ste šokom, taký je stav duší ľudstva.

Váš Ježiš