Len Ja poznám deň alebo hodinu, kedy naposledy vydýchnete

18. január 2015 o 12:45 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa človek z akéhokoľvek
dôvodu zatúla ďaleko odo Mňa, nenájde nikdy skutočný pokoj. Keď človek odhalí,
kto Ja som, jeho srdce sa nadchne láskou ku Mne. Človek, ktorý vloží všetku
svoju dôveru vo Mňa, znesie každý druh utrpenia, lebo Ja ho oslobodím.

Slovo Božie vytvára veľký svár medzi ľuďmi slabej viery. Tí,
ktorí veria vo Mňa, pocítia vo svojom srdci veľkú bolesť, ak budú svedkami
odporu voči Božiemu Slovu. Táto bolesť je moja. Ak vo Mňa veríte, pocítite vo
svojej duši lásku, ktorú k vám cítim. Vždy Mi otvárajte svoje srdce. Privítajte
Ma, nie so strachom, ale s očakávaním. Prijmite Ma pre to, kto som a pre Slovo,
ktoré som vám dal, a potom žite svoje životy presne tak, ako je dané vo svätej
Biblii, a budem na vás čakať.

Odmietnite moje učenie a prijmite hriech, a to bude váš pád.
Len Ja poznám deň alebo hodinu, kedy naposledy vydýchnete. Musíte byť vždy
pripravení. Musíte Ma prosiť, aby som vám odpustil vaše hriechy tak často, ako
len môžete. Odpustím najzatvrdilejším hriešnikom, a preto sa nikdy nesmiete báť
môjho milosrdenstva. Bojte sa len hodiny, kedy budete musieť stáť predo Mnou a
zodpovedať sa z každej neprávosti, spáchanej proti Bohu. Ak ste sa do tej doby
sami neočistili v Božích očiach, nebude ďalšia príležitosť tak učiniť.

Váš Ježiš