Oh, aké šťastie by Mi to prinieslo, keby sa ku Mne vrátili na Vianoce

posolstvo z 22.decembra 2014

Moja vrúcne milovaná dcéra, toto je posolstvo pre svet, na Vianoce. Ako všetci oslavujete moje narodeniny, dovoľte Mi vstúpiť do vášho srdca v tento výnimočný deň – pretože tento deň je môj.

Pozvite Ma do svojich domovov ako obľúbeného hosťa a predstavte Ma tým, medzi vašou rodinou, priateľmi a susedmi, ktorí mohli na Mňa zabudnúť. Vianoce môžu byť síce mojou oslavou, ale Ja som ignorovaný uprostred veľkých radovánok, ktoré prebiehajú. Dovoľte zmienke o Mne, aby potešila vaše srdcia, priniesla vám radosť a nádej pre budúcnosť –
budúcnosť, ktorú som pre vás zabezpečil od dňa, kedy som sa narodil.

Pripomeňte tým, ktorí Ma už viac neuctievajú, lásku, ktorú mám k nim, a ako túžim opäť byť súčasťou ich života. Oh, aké šťastie by Mi to prinieslo, keby sa ku Mne obrátili na Vianoce, a poprosili Ma, aby som im priniesol môj pokoj a moju lásku. Ak by prišli ku Mne na Vianoce, zahalil by som ich do bezpečia môjho Božského útočiska a nikdy by som nedovolil, aby
sa odo Mňa opäť oddelili.

Moji milovaní nasledovníci, vy ste moja rodina a Ja som vaša rodina. Skrze moje milosrdenstvo, vás vezmem do náručia môjho milovaného Otca, ktorý vás miluje s vášňou ako rodič s nežným srdcom. Ach, ako veľmi vás miluje a koľko potešenia cíti, keď Ma uznávate, a keď voláte ku Mne o pomoc.

Znamenáte pre Mňa všetko a moja láska k vám je všetko zahrňujúca, ďaleko nad vaše chápanie. A preto s ohnivým súcitom a s divokým odhodlaním, budem bojovať za každého z vás, aby som vás zachránil od zloby mojich nepriateľov. Strážim vaše duše s veľkou bdelosťou a budem bojovať dobrý boj, aby som vás priniesol živých a zdravých do môjho kráľovstva. Nezáleží na tom, koľko odporu bude proti Mne; koľkí kresťania budú znášať poníženie v mojom mene; alebo koľko klamstiev bude pred vás predložených mojim protivníkom – Ja vyhrám túto bitku o duše. Toto je fakt, pretože nič nemôže stáť medzi Bohom a Jeho deťmi, pretože On to nedovolí. Človek, ktorý tak urobí, bude zvrhnutý. Nenávisť bude zničená a lži budú odhalené pre povrchnosť, na ktorej boli vytvorené. Pravda obstojí v skúške času.

Prídem čoskoro, aby som zjednotil Božie deti – Jeho vzácnu rodinu. Pozdvihnite svoje srdcia, nedovoľte mojim nepriateľom otupiť vášho ducha a dovoľte nádeji, aby bola vašou jedinou myšlienkou. Majte absolútnu dôveru v moje veľké milosrdenstvo a buďte  pripravení privítať Ma, vášho Spasiteľa a Vykupiteľa, späť do vašich životov. Radujte sa, lebo moje prisľúbenia prinášajú so sebou príčinu najväčšej radosti. Tieto Vianoce budú radostné, pretože môj čas je krátky.

Váš milovaný Ježiš