12.výročie Ježiš ľudstvu, Hodinka križiackych modlitieb za ochranu kresťanov na celom svete, 9.11.2022

Drahí bojovníci križiackej modlitby,

Šťastné 12. výročie misie Ježiš ľudstvu!!

Pri príležitosti osláv vás pozývame na špeciálnu globálnu Hodinku križiackych modlitieb za ochranu kresťanov na celom svete, ktorá sa uskutoční 9. novembra 2022 o 14:00 stredoeurópskeho času.

Zaregistrujte sa tu:    https://bit.ly/JTMGlobal12YearAnniversary

Ako sa svet vzďaľuje od Boha a vlády vytvárajú nové zákony, ktoré odmietajú Jeho učenie, prenasledovanie kresťanov každým dňom narastá.

Veriaci sú zbavovaní práva praktizovať a vyjadrovať svoje kresťanské presvedčenie na úkor svojho živobytia, povolania a dokonca aj života. Prenasledovanie nepochádza len zo strany sekulárnej spoločnosti, ale aj od liberálnych a modernistických cirkevných predstaviteľov.

Robí sa to s cieľom vyhladiť kresťanstvo a Božiu prítomnosť v dnešnom svete.

Ako nás Panna Mária varovala 2. júla 2014:

Veľmi málo tolerancie sa bude prejavovať voči kresťanom, ktorí zostanú verní Slovu a nasledujú cestu k Bohu. Dokonca aj tí svätí služobníci, ktorí vyznávajú, že slúžia Ježišovi Kristovi, budú príliš slabí na to, aby bránili kresťanstvo, a nechajú sa prinútiť prijať tieto zákony. V mnohých prípadoch budú zradcovia medzi nimi napomáhať zrušenie kríža a pravdy kresťanstva. Časom budú všetci uctievať falošné učenie spolu s inými vierami, ktoré nebudú pochádzať od Boha.

-Matka Spásy

Modlime sa ako jedna zvyšková armáda Ježiš ľudstvu pri príležitosti 12. výročia Misie Spásy za ochranu kresťanov na celom svete a za zachovanie pravej viery.

Táto globálna hodinka križiackych modlitieb bude prebiehať v angličtine a bude tlmočená naživo do nasledujúcich jazykov: nemecky, španielsky, francúzsky, rusky/ukrajinsky, kórejsky, portugalsky, albánsky, rumunsky, vietnamsky, poľsky, indonézsky

Pozvite aj ďalších ľudí, ktorí považujú Ježiša za Spasiteľa a Vykupiteľa ľudstva, aby sa k nám pripojili na tejto špeciálnej hodinke križiackych modlitieb.Jesus, we trust in You!

JTM Global