20-min modlitebné globálne stretnutie Ježiš ľudstvu, 28.10.2023

Drahý križiacky bojovník,

pozývame ťa na 20-minútove globálne križiacke modlitby Ježiš ľudstvu v sobotu 28. októbra 2023 o 15:00 hod.

Registrácia tu: https://bit.ly/JTMGlobal28October2023
ID webinára: 879 3440 3673

Témou stretnutia je: Za ochranu katolíckej cirkvi

V predvečer biskupskej synody v októbri 2023, ktorá má uzavrieť 3 ročný proces Synody o synodalite, zverejnilo 5 kardinálov dubia po tom, čo sa im nepodarilo získať z Ríma jasnú odpoveď na podporu nadčasového učenia cirkvi o náuke a disciplíne. Potvrdili sa tak obavy mnohých, že vedenie cirkvi tlačí na zmenu toho, čo bolo vždy považované sväté a pravdivé.

Tieto navrhované zmeny možno vyčítať z pracovného dokumentu synody (Instrumentum laboris), pretože sa v ňom zdôrazňuje potreba umožniť prijímanie pre osoby v cudzoložstve, požehnanie vzťahov osôb rovnakého pohlavia a tiež možnosť diakonátu žien a manželského kňazstva.

Ježiš to vysvetľuje vo svojom posolstve z 31. júla 2013:
“Tí, ktorí vás v mojom mene klamú, budú mojich nasledovníkov presviedčať, aby prispôsobili zákony mojej Cirkvi, a to usporiadaním referenda.

Všetkých požiadajú, aby schválili nové praktiky, ktoré sa rovnajú dvom veciam. Prvou je vymazanie mojej prítomnosti vo svätej Eucharistii. Druhou je súhlasiť s hriechom tým, že budú ľudí povzbudzovať, aby prejavovali súcit s ľudskými právami tých, ktorí neveria v Ježiša Krista.”

Modlitebné stretnutie bude v angličtine so živým prekladom do týchto jazykov: nemecky, francúzsky, španielsky, portugalsky, ukrajinsky, kórejsky, česky, vietnamsky, indonézsky, rumunsky a taliansky.

Spojme svoje srdcia ako jedna celosvetová rodina Ježiša ľudstvu spolu s našou Matkou Spásy a obetujme svoje modlitby a obety za ochranu našej milovanej katolíckej cirkvi pred zlými plánmi satana a jeho kohorty, falošného proroka a antikrista.

Ježišu, dôvrujeme Ti!
Ježiš ľudstvu Global