20-minútové stretnutie križiackych modlitieb na Sviatok Najsvätejšej Trojice

Drahý bojovník križiackych modlitieb,

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Pozývame ťa na 20-minútovú modlitbu križiackych modlitieb, ktorá sa uskutoční v nedeľu 12.júna o 15:00hod SEČ.

Odkaz na zaregistrovanie:  https://bit.ly/JTMCrusadeGlobalJune12

Táto nedeľa, ktorá by mala byť jednou z najslávnostnejších slávností v živote Cirkvi, je príležitosťou venovať Najsvätejšej Trojici viac pozornosti z celého srdca prostredníctvom tejto 20-minútovej modlitby križiackych modlitieb.

Ľudstvo v týchto časoch odmietlo a zabudlo na Boha a Jeho plány pre každé jeho dieťa. Zabudli sme, že Otec nás stvoril z Lásky. Zabudli sme, že Syn podstúpil mučivé utrpenie a smrť na kríži, aby nás vykúpil z hriechu. A zabudli sme, že Duch Svätý je s nami v každom okamihu nášho života, aby nám pomohol dosiahnuť náš konečný cieľ: život vo večnej radosti a láske s Ním.

Urobme si z tohto dňa výnimočný deň pre Pána. Okrem účasti na nedeľnej svätej omši všetci prednesme modlitby ako jednoduché gesto Lásky a vďačnosti nášmu Stvoriteľovi, nášmu Vykupiteľovi, nášmu Zástupcovi a Stálemu spoločníkovi.

Toto modlitebné stretnutie bude v angličtine. Prekladatelia budú k dispozícii v nasledujúcich jazykoch:  v nemčine, francúzštine, čínštine, portugalčine, ukrajinčine (ruštine), kórejčine, španielčine, češtine, kantončine, taliančine, indonézštine (bahase) a holandčine. Aj keď váš jazyk nebude prítomný, príďte, o program sa s vami podelíme.

Spojme sa ako jedna rodina Ježiš ľudstvu, spojme sa v modlitbe, aby sme si v tento výnimočný deň uctili Najsvätejšiu Trojicu, chválili ju a vzdávali jej vďaky.

Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi.

Jesus to Mankind Global