20 – minútové globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb za uzdravenie a ochranu

Drahá rodina Ježiš ľudstvu,

Pokoj s vami!

 

Všetkých vás pozývame na 20 MINÚTOVÉ GLOBÁLNE stretnutie križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu za uzdravenie a ochranu so živým prekladom v sobotu 23. júla 2022 o 15:00 hod. stredoeurópskeho času.

Zaregistrujte sa a podeľte sa so všetkými, ktorí potrebujú Milosť uzdravenia a ochrany: https://bit.ly/JTMGlobal23July2022 

Toto 20-minútové modlitebné stretnutie je našou príležitosťou zhromaždiť sa v modlitbe a prosiť Najsvätejšiu Trojicu, aby nás a našich blízkych uzdravila zo všetkých druhov chorôb, fyzických aj duchovných, ktoré nás sužovali a sužujú.

Budeme tiež prosiť o milosti, ktoré nám pomôžu žiť svoj život podľa Svätej Božej vôle, odmietať hriech a byť vždy v stave milosti vďaka Božej láske a milosrdenstvu.

Toto 20-minútové stretnutie križiackej modlitby bude v angličtine. K dispozícii budú živí prekladatelia v: Kantončina/tradičná, francúzština, nemčina, indonézština, taliančina, kórejčina, mandarínčina/čínčina, portugalčina, slovenčina, španielčina, ukrajinčina/rusínčina a vietnamčina. 

Aj keď váš jazyk nie je zastúpený, modlitebné programy budú zdieľané, takže môžete prísť a pripojiť sa k nám v modlitbe čítaním pripravených materiálov.

Budeme sa modliť vybrané križiacke modlitby za uzdravenie a ochranu, za obrátenie rodiny a priateľov, ktorí odpadli od Boha.

Spojme teda svoje srdcia ako jedna celosvetová rodina Ježiš ľudstvu, aby sme obetovali modlitby a obety za uzdravenie a ochranu všetkých Božích detí, najmä tých ľudí, ktorých milujeme.

Ježišu, dôverujeme Ti!

JTM Global