20 minútové križiacke modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu, 19.11.2022

Pozdravujeme vás križiacki bojovníci,

Pokoj s vami.

Pozývame vás, aby ste sa 19. novembra 2022 o 14:00 hod stredoeurópskeho času pripojili k 20-minútovému globálnemu modlitebnému stretnutie za ochranu kresťanov na celom svete.

Ak nie ste registrovaní kliknite na tento link: https://bit.ly/JTMGlobal19November2022 

Drahý križiacky bojovník,

Veriaci sú zbavovaní práva praktizovať a vyjadrovať svoje kresťanské presvedčenie na úkor svojho živobytia, povolania a dokonca aj života. Prenasledovanie neprichádza len zo strany sekulárnej spoločnosti, ale aj zo strany kresťanských vodcov na celom svete.

Matka spásy nám dala toto varovanie v sobotu 28. júna 2014 o 15:03 hod.

Pravá Cirkev sa stane zvyškom a táto armáda sa zjednotí po celom svete, aby sa stala svätými posledných dní, a bude posilnená Duchom Svätým, aby zachovala Pravdu. Budú opľutí; budú vysmievaní a obvinení že sú radikáli, tak ako bol môj Syn, Ježiš Kristus, obvinený z kacírstva, keď chodil po zemi, aby hlásal Pravdu.

Bude si to vyžadovať obrovskú odvahu ostať verný Božiemu slovu, pretože budete obviňovaní z nesprávneho konania. Vaším zločinom, o ktorom budú hovoriť oni, Boží nepriatelia, bude to, že ste šírili nepravdy o tejto ohavnosti. Všetko, čo pochádza od Boha, bude vyhlásené za klamstvo, kým pravda, ktorú podľa nich predstavuje nové jedno svetové náboženstvo, bude lož..”

Globálne križiacke modlitebné stretnutie bude v angličtine a budú k dispozícii živé preklady do nasledujúcich jazykov: nemčina, španielčina, francúzština, ruština/ukrajinčina, kórejčina, portugalčina, taliančina, slovenčina, maďarčina, rumunčina a vietnamčina.

Modlime sa k Matke Spásy a Pánovi Ježišovi Kristovi za ochranu kresťanov na celom svete a za zachovanie pravej viery.

Ježišu, dôverujeme Ti!


JTM Global