20 – minútové stretnutie križiackych modlitieb na slávnosť Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho

Ave Maria!

Drahý modlitebný bojovník,

Si pozvaný na 20 minútové stretnutie modlitebné stretnutie križiackych modlitieb k slávnosti Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho a to v piatok 24.júna 2022 o 22:00 hod

Registrujte sa tu:https://bit.ly/JTM-Europe-June242022

Toto modlitebné globálne stretnutie bude v angličtine a v rôznych európskych jazykoch.

Budeme sa modliť na 20 minútovom modlitebnom stretnutí na slávnosťNajsvätejšieho Srdca Ježišovho ako zadosťučinenie za hriechy proti Najsvätejšiemu Srdcu.

Spojme svoje srdcia ako jedna globálna rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, a obetujme svoje modlitby a obety za obrátenie všetkých hriešnikov.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami!


JTM Europa