11. výročie posolstiev Ježiš ľudstvu

Drahý bojovník modlitieb Ježiš ľudstvu,

Pokoj s tebou.

Pozývame všetkých bojovníkov križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu na oslavu 11. výročia misie Knihy pravdy, ktorá sa uskutoční 9. novembra 2021. Spojíme sa v modlitbe, „Hodinka križiackych modlitieb za obrátenie hriešnikov“, so živými prekladmi.

Misia Ježiš ľudstvu je o záchrane duší prostredníctvom našich modlitieb, najmä za hriešnikov. Pred 11 rokmi, 9. novembra 2010, nám Pán Ježiš odovzdal svoje prvé posolstvo prostredníctvom Márie Božieho Milosrdenstva.

Náš Pán Ježiš Kristus povedal: „Vyzývam svojich nasledovníkov, aby sa zhromaždili v tomto čase smútku vo svete. Musia nechať bokom svoju ľahostajnosť k modlitbe a spojiť sa so Mnou, aby sme pomohli tým, ktorých duše ukradol Zlý.”

Naším cieľom je, aby sa na tejto špeciálnej “Hodinke križiackych  modlitieb” zúčastnili všetky krajiny sveta. Toto bude naša 1-hodinová obeta nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi za obrátenie hriešnikov.

Počas výročného stretnutia bude nahlas prečítané špeciálne posolstvo od Márie Božieho Milosrdenstva.

Na oslavu tohto výnimočného dňa sa “Hodinka križiackych modlitieb” bude konať v 4 rôznych časoch. 

Prvá “Hodinka križiackych modlitieb k 11. výročiu” sa uskutoční od 20:00 do 21:00 stredoeurópskeho času pre európske a africké krajiny, bude sa modliť v angličtine a rôznych európskych jazykoch.

Link pre registráciu: https://bit.ly/JTM-11th-Anniversary-8pm-CET 

Druhá “Hodinka križiackych modlitieb k 11. výročiu”  je určená pre Ameriku (Spojené štáty americké, Kanada a Južná Amerika) a bude od 20:00 do 21:00 východného štandardného času. Bude sa modliť v angličtine a španielčine.

Link pre registráciu: https://bit.ly/JTM-11th-Anniversary-8pm-EST 

Tretia “Hodinka križiackych modlitieb k 11. výročiu” sa uskutoční od 19:30 do 20:30 času Sydney a zúčastnia sa na nej Austrália, Nový Zéland, Afrika a ďalšie ázijské krajiny. Toto stretnutie bude v angličtine a ďalších jazykoch

Link pre registráciu: https://bit.ly/BOTAnniversary730Sydney 

Štvrtá “Hodinka križiackych modlitieb k 11. výročiu” bude od 20:00 do 21:00 singapurského času a zúčastnia sa ho Filipíny, Kórea, Čína, Vietnam, Indonézia, India a ďalšie ázijské krajiny. Toto stretnutie bude v angličtine a ďalších ázijských jazykoch.

Link pre registráciu: https://bit.ly/JTM-11th-Anniversary-8PM-Singaporeon 

Zjednoťme svoje srdcia ako jedna globálna rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, obetujme svoje modlitby a prinášajme obety za obrátenie všetkých hriešnikov k  11. výročiu misie Ježiš ľudstvu.

 

Ježišu, dôverujeme ti!

Ježiš ľudstvu Global