Globálne stretnutie križiackych modlitieb

Ave Maria!

Drahý modlitebný bojovník,

Pozývame ťa na globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb, ktoré sa bude konať 5. marca 2022 o 14:00 SEČ

Ak ešte nie si registrovaný, použi k registrácii tento link: https://bit.ly/JTMGlobalMarch5

Téma marcového stretnutia je:

Prijatie utrpenia ako prostriedku služby v Božej misii

Je veľa z nás, ktorí trpia duchovne, fyzicky, emocionálne. Mnohí z nás majú pocit, že žijú na púšti, kde nenachádzame Pána. Mnohí z nás chápu, že utrpenie je súčasťou nášho kresťanského života, no svet nám hovorí, že utrpenie je zbytočné a občas
s tým zápasíme. Nechceme to, odmietame to a veľakrát sa sami seba pýtame prečo. Ježiš nám hovorí, že svojím utrpením zachraňujeme duše a pomáhame strateným dušiam. Naša láska a utrpenie pre nich pomáha zachrániť ich.

On je tu, stojí a čaká, kým zdvihneme hlas a požiadame ho o pomoc. On je náš Šimon z Cyrény , ktorý nám pomôže niesť tento kríž. Odovzdajme Mu naše utrpenie, naše mysle, naše bolesti, naše srdcia a dovoľme Mu, aby nás vyliečil Svojou svätou vôľou.

Nech je tento pôst tým, ktorý otvára naše srdcia, aby sme prijali utrpenie podľa Božej vôle.

Križiacka modlitba 108

Ježišu, pomôž mi nájsť odvahu, statočnosť a odhodlanie povstať, aby som bol pripočítaný a mohol sa pripojiť k Tvojej Zvyškovej armáde a vystúpiť na rovnakú horu Kalvárie, ktorú si musel vytrpieť kvôli mojim hriechom.

Daj mi silu niesť Tvoj kríž a Tvoje bremeno, aby som Ti mohol pomôcť zachrániť duše.

Zbav ma mojej slabosti.

Rozptýľ môj strach.

Rozdrv všetky moje pochybnosti.

Otvor moje oči k Pravde.

Pomôž mi, a všetkým, ktorí odpovedajú na Tvoju výzvu niesť Tvoj kríž, nasledovať Ťa s hlbokým a pokorným srdcom, aby tak podľa môjho príkladu aj iní nadobudli odvahu urobiť to isté.

Amen.

Toto globálne modlitebné stretnutie bude v angličtine. Živý preklad bude dostupný v týchto jazykoch: nemecky, francúzsky, španielsky, portugalsky, rusky/ukrajinsky, kórejsky, čínsky, poľsky, vietnamsky, maďarsky, rumusky a holandsky.

Hoci váš jazyk nie je medzi živým prekladom, budeme zdieľať preložený modlitebný program, aby ste sa k nám mohli pridať v modlitbe, čítaním pripraveného materiálu.

Budeme sa modliť Svätý ruženec, križiacke modlitby a Korunku Božieho Milosrdenstva za obrátenie všetkých hriešnikov, vrátane našich blízkych a priateľov, ktorí sa obrátili chrbtom k Pánovi.

Zjednoťme svoje srdcia ako jedna globálna rodina Ježiš ľudstvu, spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, prednesme naše modlitby a obety za obrátenie všetkých hriešnikov. Pripravme sa počas tohto pôstneho obdobia na Veľkú noc.

 

Ježišu, dôverujeme Ti!

Ježiš ľudstvu Global