24 hod globálna ružencová vigília kytica pre Matku Spásy

24 hod globálna ružencová vigília kytica pre Matku Spásy – September 8 & 9

Pridajte sa na linku: https://us02web.zoom.us/j/81218905324

Pokoj s vami!

Všetci ste pozvaní zúčastniť sa na celosvetovej ružencovej vigílii Ježiš ľudstvu 24 hodín: Ružencová kytica k Matke Spásy na počesť sviatku, ktorý Cirkev slávi v deň jej narodenia.

Naša Matka Spásy hovorí v nasledujúcom posolstve, ktoré sme dostali 20. júna 2012:

“Spolu s mojím synom vám môžem dať milosti a ochranný kruh, do ktorého neprenikne žiadny padlý anjel. Satan nemôže ublížiť ani zaútočiť na všetkých, ktorí sa každý deň modlia môj svätý ruženec.

Odriekaním troch alebo viacerých ružencov môžete túto ochranu rozšíriť aj pre ostatných. Ak by to dokázalo urobiť čo i len sto ľudí, mohli by zachrániť svoj národ pred nákazou, ktorú šíri Zlý.

Musíte sa zhromaždiť, deti, a modliť sa, aby ste sa ochránili.”

Podľa pokynov Presvätej Bohorodičky sa budeme 24 hodín nepretržite modliť 4 tajomstvá svätého ruženca s 12 modlitebnými skupinami z rôznych kontinentov, ktoré budú viesť modlitby vo svojom jazyku a časovom pásme.  Nižšie je uvedený rozpis podľa krajín (jednotlivé krajiny budú nasledovať za sebou v tomto poradí nižšie, časy sú SEČ):

 • September 8 – Afrika (10hodm-12hod)
 • September 8 – Poľsko (12hod-14hod)
 • September 8 – Taliansko (14hod-16hod)
 • September 8 – Filipíny a India (16hod-18hod)
 • September 8 – Nemecko (18hod-20hod)
 • September 8 – Francúzsko (20hod-22hod)
 • September 8 – Australia (22hod-24hod)
 • September 9 – Čile / Argentina (24hod-2hod)
 • September 9– Stredná Amerika (2hod-4hod)
 • September 9– Mexiko (4hod-6hod)
 • September 9 – Kolumbia (6hod-8hod)
 • September 9 – Španielsko (8hod-10hod)

Ak sa budete takto modliť, kruh ochrany bude zahŕňať všetky národy sveta.

V posolstve z Knihy Pravdy zo 4. augusta 2011 naša Matka Spásy hovorí nasledovné:

“Zajtra, dieťa moje, je pre mňa, tvoju milovanú Matku, veľmi výnimočný sviatok, pretože mám narodeniny.

Moje srdce sa zmieta v zármutku kvôli ponižovaniu, ktoré môj milovaný Syn znáša za ľudské hriechy. S úsmevom vidím svoje oddané deti, ktoré robia všetko, čo môžu, aby zachránili duše, ale stále mi tečú slzy, pretože sa nemôžem pozerať na utrpenie vo vašom svete.”  (Štvrtok 04. augusta 2011 o 20:30)

Spojme svoje srdcia ako jedna celosvetová rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, a obetujme jej všetky naše modlitby s prosbou o príhovor a odovzdajme jej kyticu lásky na jej sviatok, ktorý Katolícka cirkev slávi 8. septembra.

Ježišu, dôverujeme Ti!

Ježiš ľudstvu GLOBAL