August 2011 – mesiac Spásy Duší

August 2011 – mesiac záchrany duší
Sobota, 23. júla 2011 o 17:30 hod.

Moja milovaná dcéra, robíš Ma tak šťastným. Tvoja úplná odovzdanosť teraz znamená, že môžem zachrániť viac duší, nech sú kdekoľvek. Čo znamená byť obetnou dušou, Moja dcéra, ti zatiaľ ešte nie je v plnom rozsahu jasné, ale časom bude. Do tej doby budeš natoľko silná, že trpieť pre Mňa ti prinesie radosť a nie smútok. Nebude to ľahké, pretože pracovať pre Mňa, tvojho milovaného Spasiteľa, nemôže byť ľahké.

Bolo to inšpiráciou Boha, Môjho Večného Otca, že si bola povzbudená, aby si Mi priniesla túto najvyššiu obeť. Toto je veľmi zvláštna milosť, Moja dcéra, aj keď sa to v ľudskom ponímaní tak nezdá, pretože Moje milosti nie sú vždy o tom, aby ti priniesli radosť a šťastie do života. Môžu priniesť utrpenie, ale zároveň vám poskytnú skutočný pohľad na Moje slávne Kráľovstvo.

Veľa, veľa ľudí vo svete buduje Moju vzácnu armádu. Modlitbou, osobným utrpením a šírením Môjho Slova budú zachraňovať duše. Čím silnejšia bude Moja armáda pri záchrane duší, tým menší bude dopad Trestu.

Žiadam všetky Moje deti, aby mesiac august strávili každodennou modlitbou Korunky Božieho Milosrdenstva za stratené duše, ktoré neprežijú Varovanie. Vyžaduje sa tiež jeden deň v týždni pôst, ako aj denná Svätá Omša a prijatie Mojej Najsvätejšej Eucharistie.

Ak to urobí dostatočný počet z vás v mesiaci, ktorý nazývam „Mesiac záchrany duší“, potom budú zachránené milióny duší po celom svete. Urobte to pre Mňa, deti, a stanete sa súčasťou Môjho Slávneho Kráľovstva. Vaše duše sa v okamihu smrti pripoja ku Mne v Raji. Toto je Môj najslávnostnejší sľub.

Milujem vás, deti. Teraz choďte a vytvorte najsilnejšiu armádu sveta, armádu lásky, armádu spásy.

Váš milujúci Spasiteľ
Vykupiteľ ľudstva
Ježiš Kristus