Bez Môjho Aktu Milosrdenstva by sa národy navzájom zničili

Sobota, 31. decembra 2011 o 12:00 hod.

(Výňatok zo súkromného posolstva zjaveného Márii Božieho Milosrdenstva, ktoré obsahuje 16. križiacku modlitbu pre ľudí, aby prijali milosti, ktoré im budú dané Ježišom počas Varovania a sľub ohlasovať svetu Jeho najsvätejšie Slovo.)

Moja dcéra, Varovanie dokáže všetkým, že tieto Moje sväté posolstvá svetu sú pravé. Nikdy o nich nesmieš pochybovať. Ani jedno z nich nebolo žiadnym spôsobom znečistené.

Priprav sa na Varovanie a povedz svojej rodine a deťom, aby sa pomodlili krátku modlitbu za odpustenie svojich hriechov.

Dám ti teraz špeciálnu križiacku modlitbu pre svet, aby pomohla dušiam. Zostaňte silní počas veľkého Aktu Milosrdenstva, ktoré teraz predkladám svetu.

Ó, môj Ježišu, pevne ma drž počas tejto skúšky tvojho veľkého milosrdenstva. Daj mi potrebné milosti, aby som sa v tvojich očiach stal maličkým.

Otvor moje oči k pravde tvojho prísľubu večnej spásy.

Odpusť mi moje hriechy a ukáž mi tvoju lásku a tvoju priateľskú ruku.

Vezmi ma do náručia svätej rodiny, aby sme sa všetci mohli opäť zjednotiť.

Milujem ťa Ježišu a sľubujem ti, že od tohto dňa budem bez strachu v mojom srdci a s čistotou duše hlásať tvoje Sväté slovo naveky a navždy. Amen.

Nikdy sa nebojte tohto veľkého Aktu Môjho Milosrdenstva, ktorý sa musí stať, inak by sa národy navzájom zničili.

Väčšina ľudstva sa obráti, ale boj o duše sa teraz zintenzívni.

Váš milovaný Ježiš

Vykupiteľ celého ľudstva

Spasiteľ celého ľudstva