Boh Otec: Môj Syn je poslaný, aby si nárokoval svoj právoplatný trón

Sobota, 24. decembra 2011 o 18:00 hod.

Moja dcéra, rovnako ako Som prvýkrát poslal na svet Spasiteľa, aby zachránil ľudstvo, Som teraz pripravený opäť poslať svojho Syna Ježiša, Vykupiteľa ľudstva, aby zachránil tie duše, ktoré by inak nemohli byť zachránené.

Moje deti musia pochopiť význam horkosladkej obety, ktorú Som priniesol ľudstvu, keď Som poslal Môjho Syna prvýkrát.

Keď Som si uvedomil, že jediný spôsob, ako vykúpiť ľudstvo, je poslať Spasiteľa, vedel Som, že nemôžem očakávať, aby nejaký prorok alebo vyvolená duša podstúpila takúto obetu. Cez druhú osobu Môjho Božstva Som sa rozhodol, že pošlem Syna, aby zachránil ľudstvo. Bol to jediný účinný spôsob, ako zmariť plány satana, taká bola Moja Láska k Mojim deťom.

Pozorovať Môjho Syna, ako rastie a stáva sa mužom, bolo úchvatné no zároveň aj bolestné, pretože Som vedel, čo Ho očakáva. A predsa kvôli hlbokej a nežnej Láske, ktorú pociťujem ku každému z Mojich detí, to bola dobrovoľná obeť, ktorú Som podstúpil, aby Som zachránil Moju rodinu.

Teraz, keď sa blíži Varovanie, pripravujem svet prostredníctvom týchto svätých posolstiev, aby po druhýkrát privítal Môjho Syna.

Druhý Príchod Môjho milovaného Syna je blízko, deti. Je poslaný, aby si vyžiadal Svoj právoplatný trón, keď bude panovať ako Kráľ ľudstva.

Táto slávna udalosť bude veľkolepá a je poslednou časťou plánu na záchranu ľudskej rasy pred zlom, ktoré existuje vo vašom svete. Satan bude čoskoro vyhodený. Jeho nasledovníci a ľudia zlého srdca, budú šokovaní a zdesení. V tejto fáze sa bude od nich očakávať, aby sa rozhodli. Buď padnúť na kolená, prosiť o Milosrdenstvo a byť zachránení. Alebo odmietnuť tento veľký dar, ktorý im bol ponúknutý.

Moje deti, zjednoťte sa všetci a nemajte strach z posmechu. Všetci ste vedení Duchom Svätým a je vám poskytnutá ochrana anjelov a svätých v nebi. Bude na vás, Moji nasledovníci, aby ste ohlasovali Slovo a prísľub môjho Syna, ktorý si želá, aby sa tieto posolstvá šírili po celom svete.

Bude to aj prostredníctvom vašich modlitieb, že stratení hriešnici môžu byť vytrhnutí z náručia Zlého.

Deti, ste v počiatočných fázach záverečnej bitky. Vaša druhá šanca na večnú spásu vám je daná prostredníctvom Milosrdenstva Môjho vrúcne milovaného Syna. Nepremárnite túto šancu. Spojte sa v jednote spolu s vašou rodinou v nebi, aby ste zachránili vašich bratov a sestry na Zemi.

Tešte sa na tieto Vianoce, pretože to bude zvláštna oslava, keď teraz musíte pomáhať dušiam, aby sa pripravili na Druhý Príchod Môjho Syna, potom, ako sa uskutoční Varovanie.

Všetkých vás milujem, deti. Prijmite Moju Lásku. Objímte Ma, vášho Večného Otca, ktorý urobí všetko pre to, aby vás všetkých vzal do Novej Éry mieru.

Boh Otec