Boh Otec: ”Moja ruka mocne dopadne na národy, ktoré legalizujú potraty”

posolstvo z pondelka 29.augusta 2011 o 00:05 hod

 

Prichádzam v mene Môjho Syna Ježiša Krista. Ja Som Alfa a Omega, Boh, Najvyšší. Chcem všetkým Mojim deťom na celom svete odovzdať toto posolstvo.

Mocou modlitby je Moja ruka zadržiavaná pred trestaním ľudstva za hriechy, ktoré pácha. Zošlem prísny trest, ak sa  neprestane s páchaním hriechu vraždy a potratu. Deti Moje, už ste videli Môj hnev cez zemetrasenia, záplavy, tsunami a iné ekologické katastrofy. Deti, musím vás potrestať, pretože neuniknete trestu za vaše zločiny voči vašim blížnym.

Hriechy interrupcie (potraty – pozn. prekladateľa) budú potrestané, keď Moja ruka mocne dopadne na tie národy, ktoré sú ľahostajné voči týmto ohavnostiam. Nebude vám dovolené, aby ste zabíjali Moje bezbranné stvorenie a ak vaše vlády budú pokračovať v schvaľovaní zákonov, ktoré ospravedlňujú tieto zbabelé praktiky, potom uvidíte zostupovať Môj hnev v takej enormnej sile, že budete prosiť o zľutovanie za vaše životy. A predsa sa nikdy nezastavíte, aby ste nepomýšľali brať životy nenarodeným.

Vraždenie nebudem viac tolerovať. Budete zastavení a to už skoro. Modlite sa za duše týchto bezbranných bytostí a proste za odpustenie. Nedovoľte, aby vaše vlády, ktoré sú vedené pohanmi, schvaľovali také zákony, ktoré nemajú v úcte život.

Môj trest, zoslaný na krajiny, ktoré sú vinné legalizovaním potratov, prinesie zánik národov. Vaše krajiny sa rozpadnú na
menšie celky a tieto pohltí oceán. Vaše ohavné kliniky a nemocnice, v ktorých vykonávate tieto strašné praktiky, budú zatvorené a vy, ktorí ste vinní, budete za vaše odporné zločiny vhodení do pekelného ohňa.

Prichádzam, aby som vám teraz dal toto Varovanie. Nikdy neospravedlňujte potraty. Postavte sa vo vašich krajinách na odpor a bojujte proti tomuto pokračujúcemu celosvetovému vyvražďovaniu národov. Ak budú vaše vlády pokračovať vo svojich zločinoch hrôzy, ktorých sa dopúšťajú na Mojom stvorení, tak vám bude uštedrená silná príučka.

Vezmite si teraz k srdcu toto varovanie, ktoré je jedným z najnaliehavejších, zaslané ľudskej rase. Ak vezmete život Mojim nenarodeným, tak Ja vezmem život vám. Deti, veľa sa modlite za vieru všetkých Mojich detí, ktoré pokračujú v ignorovaní Mojich učení, ktoré ste dostali od počiatku času.

Boh Otec