Boh Otec: Následkom týchto posolstiev dôjde k obráteniu dvoch miliárd ľudí

Utorok, 3. januára 2012 o 15:30 hod.

Moja dcéra, dar dnešnej vízie, kde Som ti odhalil Tvár Môjho Syna a Mňa, tvojho milovaného nebeského Otca, je výnimočný.

Si požehnaná, že ti bol daný tento výnimočný dar z nebies. Bolo to potrebné, aby ťa to urobilo silnejšou. Tvoje utrpenie sa teraz zmierni a staneš sa oveľa silnejšou než predtým.

Nikdy sa neboj tejto práce, lebo teraz už musíš vedieť, že všetka moc na Zemi je v Mojich nebeských Rukách. Nikto nemá moc nad Otcom. Dokonca ani podvodník nemôže manipulovať alebo zmeniť Môj nebeský plán pre ľudstvo.

Nebesia sa radujú z obrátenia, ku ktorému došlo v dôsledku týchto Mojich posolstiev svetu. Viac ako dve miliardy duší budú teraz obrátené ako priamy výsledok týchto Božích posolstiev.

Žiadny človek nezastaví túto prácu. Môžu sa o to pokúsiť, ale bude to márne.

Moja Božia ochrana pokrýva všetky duše, ktoré ohlasujú Pravdu večnej spásy.

Nikdy sa nevzdávajte, deti, bez ohľadu na to, ako ťažké sa vaše utrpenie stane. Nikdy nezabúdajte, že utrpenie vás privádza bližšie k Môjmu nebeskému Kráľovstvu.

Vy, Moje deti, sa už čoskoro budete radovať, keď pocítite milosti, ktoré na vás vyleje Môj Syn.

Zostaňte bdelí. Neustále sa modlite za všetky duše a nikdy ani na minútu nepochybujte, že Som to Ja, váš Večný Otec, ktorý vám prináša pokoj mysle, tela a duše prostredníctvom týchto posolstiev.

Považujte tieto posolstvá za posvätné. Sú a vždy budú v súlade s Mojím Slovom, ktoré bolo dané človeku od počiatku vekov. Zapália plameň vašej duše spôsobmi, ktoré budete len ťažko ignorovať.

Dovoľte Môjmu Duchu, aby k vám prišiel a uvoľnite sa. Len potom sa môžem dotknúť vašej duše, aby iskra poznania zapálila vaše srdce.

Volám vás, aby ste pribehli ku Mne, aby Som vás mohol objať tak, ako to môže urobiť len Otec.

Dovoľte Mi, aby Som vám ponúkol Moju ochranu a milosti, ktoré vás urobia dosť silnými na to, aby ste bojovali v Mojej armáde proti zlu vo vašom svete.

Moja armáda prinesie mier, po ktorom túžite, a lásku, ktorú potrebujete na uhasenie smädu.

Choďte v pokoji, deti, s vedomím, že Pravda je obsiahnutá v týchto posolstvách, ktoré Som schválil pre celý svet.

Ak ste čistého a pokorného srdca, spoznáte Moju Lásku. Staňte sa maličkými, ako dieťa, v Mojich Očiach. Až potom vás pozdvihnem ako anjela v Mojej hierarchii, keď bude správny čas.

Choďte v pokoji. Položte svoju unavenú hlavu na Moje Rameno a prinesiem vám pohodlie a útechu, po ktorých túžite.

Ja vás milujem, deti, každého jedného z vás.

Teším sa, lebo až nastane deň, kedy sa naša svätá rodina opäť zjednotí, celé nebesia budú spievať v chvále a sláve naveky.

Boh Otec

(Poznámka: Odkaz na 2 miliardy duší – Mária Božieho Milosrdenstva si želá, aby bolo známe, že v jednom skoršom súkromnom posolstve od Boha Otca jej bolo povedané, že „Dve miliardy duší, ktoré by inak boli stratené, budú vďaka týmto posolstvám zachránené.” Mnohí ľudia si toto posolstvo vyložili tak, že to znamená, že len dve miliardy ľudí na svete budú zachránené, čo nie je správne. Bude ich oveľa viac. Tieto dve miliardy sú navyše.)