Budúci život

Sobota, 11. decembra 2010 o 09:15 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz si pripravená pohnúť sa vpred a pokračovať v úlohe dokončenia Mojej svätej Knihy Pravdy. Ty, Moja dcéra, podstupuješ očistu potrebnú na to, aby si získala silu pre toto dielo.

Moje deti sú chytené v tomto svete dvoch častí a neuvedomujú si, že čoskoro sa všetko zjednotí. Tieto dve časti predstavujú smútok a radosť. Smútok existuje vo svete spôsobom, ktorý vyvoláva hlboký zmätok a zúfalstvo. Je to smútok, ktorý je odlišný od všetkých ostatných od vzniku zeme.

Smútok, pociťovaný dnes, je založený na strate, spôsobenej odňatím materiálnych vecí. Existuje aj túžba po pokoji v duchu, tele a duši. Ten sa dá dosiahnuť len pokorou, a prijatím a láskou Môjho Večného Otca. Potom je tu radosť. Usmievam sa s láskou, keď sa Moje deti smejú, usmievajú a majú radosť. Je to dar odo Mňa. Smiech a radosť sú dôležitými darmi pre ľudstvo, ak sú čisté a nie sú na úkor iných.

Moje maloverné deti, viem, že je ťažké sa zastaviť a povedať si – vraciam sa späť k Bohu. Toľkí z vás nevedia, kto je Večný Otec. Málokto pochopí, že ich stráži každý deň ich života – každého jedného z nich. Usmieva sa, smeje sa a prežíva veľkú radosť, keď sú Jeho deti šťastné. Avšak nepozerá s láskavosťou na radosť tých, alebo na ich pokus o radosť, keď je dosiahnutá bez lásky v ich srdciach.

Ja, váš Spasiteľ Ježiš Kristus, vás takisto všetkých milujem, deti Moje. Som jedno s Mojim Večným Otcom. Usmievam sa na vás všetkých a dúfam, že prídete späť ku Mne.

Poďte ku Mne, Moje deti, v jednote a priblížte sa ku Mne s otvoreným srdcom.

Posolstvá, ktoré sa vzťahujú na Môj Druhý príchod, vyvolávajú v srdciach mnohých Mojich detí strach. Netreba sa báť. Bude to okamih absolútnej radosti, slávy a čistého šťastia. Pretože všetkých tých, ktorí obrátia svoje srdce ku Mne, vezmem do Môjho Náručia a budem plakať slzami radosti.

Vy veriaci, prosím, prosím, modlite sa za tých, ktorí neveria, alebo zišli zo svojej cesty. Pastier, ktorý sa stará o svoje stádo, sa vždy bude neúnavne snažiť nájsť tie ovečky, ktoré sú stratené. Radosť z víťazstva, ktoré pociťuje, keď sa vrátia do jeho stáda, je podobná pocitu, ktorý pociťujem, keď sa Moje stratené deti vrátia ku Mne.

Deti, aj vo chvíľach radosti a smiechu na tejto Zemi, pamätajte prosím na jednu vec. Toto je len záblesk čistého šťastia a radosti, ktoré budú existovať na Novej Zemi, keď sa znova objaví stratený Raj. Keď sa to stane, vyvolení ľudia, tí, ktorí žijú dobrý život, veria vo svojho Stvoriteľa, sa pridajú k vzkrieseným mŕtvym; k tým ľuďom, priateľom a rodinám, ktorí odišli z tohto života, a zjednotia sa so Mnou v tejto novej slávnej večnosti. Pamätajte si deti, je dôležité nebrať túto Zem ako samozrejmosť. Ani predpokladať, že všetko na nej je pod vašou kontrolou, pretože to tak nie je. Aj keď budete naďalej pohlcovaní jej sľubmi, sklamaniami, radosťami a zázrakmi, pamätajte si, že je to iba dočasné miesto, prechodná etapa pred vstupom do Kráľovstva Môjho Otca – Nového Neba a Zeme, ktoré sa zjednotia.

Posledná výzva, deti Moje – modlite sa ku Mne vašimi vlastnými slovami. Proste Ma, aby Som vás viedol. Proste Ma, aby Som vám ukázal Lásku a Pravdu spôsobom, ktorý bude dávať zmysel. Nenechajte svoju hlavu zaborenú v piesku, inak si neužijete slávu Novej Zeme.

Prázdna cesta do ničoty

Deti, ktoré sa Mi vysmievajú a popierajú Ma, budú tvrdiť, že neexistuje život po tomto živote. Ubezpečujem vás, že nielen že si sami odopierajú prístup do Raja, ale namiesto toho si volia prázdnu cestu do ničoty. V niektorých prípadoch nasledujú klam podvodníka – Zlého – ktorý sa pohybuje tak ticho a s takou smrteľnou zdatnosťou, že tí, ktorí v neho neveria, ho slepo nasledujú do brán pekla, držiac sa ho za ruku.

Moje utrpenie v Getsemanskej záhrade

Keď Moji veriaci vidia týchto ľudí ako sa arogantne pýšia a chvália sa svojim ateizmom, cítia hrozné utrpenie. Tí, ktorí vzali Môj Kríž, pociťujú agóniu, ktorú Som prežíval počas Môjho času v Getsemanskej záhrade. Tu Som vedel, že aj keď Som ochotne vykonal najvyššiu obetu, keď Som prijal smrť ako prostriedok, ktorý dá Mojim deťom šancu získať miesto v Kráľovstve Môjho Otca, hlboko vo vnútri Som vedel, že niektorým Mojim deťom to bude ľahostajné. Toto Mi spôsobovalo najhoršiu agóniu, kvôli ktorej Som potil Krv. Hrôzu, ktorú Som cítil, pre tie stratené duše, vo Mne stále existuje, i dnes.

Tí z vás, ktorí sa pýtajú – ak si Boh alebo ak si Ježiš Kristus – potom určite môžeš urobiť všetko? Moja odpoveď je, samozrejme, až na jednu vec. Nemôžem zasahovať do vašej slobodnej vôle, ktorá bola daná ľudstvu.

Bude závisieť od Mojich detí, aby urobili túto konečnú voľbu zo svojej vlastnej vôle.

Váš milujúci Kristus

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus