Čas na Môj Druhý Príchod je takmer tu

Pondelok, 5. decembra 2011 o 15:15 hod.

Moja najdrahšia dcéra, prípravy na Moje Varovanie, k príprave ľudstva, sú ukončené.

Chcem sa poďakovať Mojim drahým nasledovníkom, ktorí svojou láskou ku Mne pomohli zachrániť tak mnoho miliónov duší.

Čas Môjho Druhého Príchodu je už takmer nad svetom. Toľkí však stále nie sú pripravení, ale Moje Milosrdenstvo ich ochráni.

Môj Príchod bude slávnou udalosťou a muži, ženy a deti padnú na kolená v radosti, úžase a s láskou v ich srdciach ku Mne, ich Božskému Spasiteľovi.

Mnohí zažijú úplnú úľavu, pretože človek nemôže prežiť muky, ktoré mu spôsobuje satan a jeho milióny temných anjelov, ktorí sú skrytí v každej časti sveta a ktorí spôsobujú strašnú bolesť.

Oni, satanovi démoni, tak ignorovaní mnohými Mojimi deťmi, pretože jednoducho neveria, že existujú, spôsobujú vo svete zúfalé nešťastie.

Oni vytvárajú medzi ľuďmi nenávisť, závisť, žiarlivosť a túžbu zabíjať. Nezostáva im veľa času, deti, pretože Ja, váš Spasiteľ, sa čoskoro vrátim, ako Som sľúbil.

Modlite sa všetci, aby ste zachránili všetky duše na svete, aby aj oni boli pripravené na Nový Raj na Zemi.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

Ježiš Kristus