Celosvetový ruženec na 1.fatimskú sobotu v mesiaci december

Na prvú fatimskú sobotu v mesiaci 3.decembra, 2022.
sa spoločne pomodlíme celý ruženec,
a to so začiatkom o 22.hod.

Hlavným úmyslom za ktorý sa modlíme,
je skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a zasvätenie Ruska.

Linka na prihlásenie: https://us02web.zoom.us/j/83170911639

JTM Slovensko a Česko