Celosvetový ruženec na 1.fatimskú sobotu v mesiaci

Prvá fatimská sobota v mesiaci jún, je presne
v deň Sviatku Matky Spásy 4.júna, 2022.
Srdečne vás pozývame na spoločný celosvetový ruženec,
a to so začiatkom o 22.hod. Hlavným úmyslom za ktorý sa modlíme, je skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca a zasvätenie Ruska.

Linka na prihlásenie: https://us02web.zoom.us/j/83170911639

JTM Slovensko a Česko