Ctite dôležitosť rodiny

Nedeľa, 25. decembra 2011 o 18:00 hod.

Dnes, Moja dcéra, oslavujete Moje narodenie. Je to tiež výnimočný deň pre rodiny.

Pamätajte, že v tento deň sa narodila aj svätá rodina. Táto svätá rodina má dnes vplyv na ľudí na celom svete.

Tak ako sú všetky duše na Zemi súčasťou rodiny Môjho Večného Otca, tak by si mali aj ľudia všade ctiť dôležitosť rodiny.

Iba prostredníctvom rodiny sa rodí skutočná láska. Je dôležité, aby ste to pochopili, pretože mnoho rodín na svete trpí roztržkou, hnevom a rozdelením.

Ak by na Zemi nebolo rodín, nebolo by ani života. Rodiny reprezentujú všetko to, čo si Môj Večný Otec praje pre Svoje deti na Zemi.

Rodiny, keď sú spolu, vytvárajú intímnu lásku známu iba v Nebesiach. Narušte rodinu a spôsobíte škodu čistej láske, ktorá existuje v každej duši, ktorá tvorí časť tejto rodiny.

Satan miluje rozdeľovať rodiny. Prečo? Pretože vie, že jadro lásky, nevyhnutné k duchovnému rastu ľudstva, umiera, keď je rodina rozpoltená.

Modlite sa, prosím, deti, aby sa rodiny zjednotili. Modlite sa, aby sa rodiny spolu modlili. Modlite sa, aby ste satanovi zabránili vojsť do domova vašej rodiny.

Nikdy nezabudnite, že ste všetci súčasťou rodiny Môjho Otca a musíte túto jednotu na Zemi napodobňovať, kedykoľvek je to možné. Nie vždy to tak je, Ja viem, ale vždy sa snažte o jednotu rodiny, aby ste si udržali vzájomnú lásku.

Ak nemáte na Zemi rodinu, pamätajte, že ste súčasťou rodiny, ktorú vytvoril Môj Otec. Snažte sa vstúpiť do rodiny Môjho Otca v Novej Ére Mieru.

Modlite sa za milosti, ktoré potrebujete, aby ste mohli nájsť svoj právoplatný domov v tomto Novom Raji, do ktorého budete pri Mojom Druhom Príchode pozvaní vstúpiť.

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ ľudstva