Dažde, záplavy a zničenie budúcej úrody budú výsledkom trestu z neba

posolstvo z 11.augusta 2012 o 20:10 hod

Moja vrúcne milovaná dcéra, dažde, ktoré budú padať na celý svet, predstavujú záplavu slz, ktoré padajú z Mojich očí, keď pozorujem Božie deti, ako blúdia, tak ďaleko od cesty večnej spásy.

Dažde, záplavy a zničenie budúcej úrody budú výsledkom trestu z neba.

Údolie slz sa vynorí všade a budú z toho obviňovať klimatické zmeny a globálne otepľovanie. Ale  nie je tomu tak.

Tak veľa ľudí vo svete neverí v Boha. Neuctievajú Ma, Jeho milovaného Syna. Namiesto toho oni sú pohltení fanatickou  vášňou k falošným bohom.

Čo tým myslím?

Títo ľudia vytvárajú hrdinov a idoly vo svete televízie, módy, hudby  a športu.

Potom ich povyšujú na ľudské idoly a vzdávajú im pocty.

Potom si z nich urobia modly spôsobom, ktorý poškodzuje nielen ich samých, ale aj osobu, ktorú takto vyniesli.

Veria, že tieto idoly sú posvätné a robia všetko, čo môžu, aby napodobnili ich životný štýl, ich spôsob obliekania, ich osobnosť dokonca aj ich fyzický vzhľad

To vedie k pohanstvu.

Všetko toto bolo predpovedané, Moja dcéra.

Svet bude zbožňovať falošných bohov.

Títo ľudia sú plní lásky k svojim telám, k sebe samým s malým milosrdenstvom a láskou preukázanou ku svojim blížnym v ich zatvrdilých srdciach.

Ich srdcia sa zmenili na kameň.

Oni nemilujú Boha. Namiesto toho oni boli očarovaní Satanom, ktorý im vložil tieto presvedčenie a myšlienky do ich mysle.

Už nie je úcta k ľudskému telu.

Telo je stvorené Bohom a ako také je chrámom, navrhnutým, v ktorom prítomnosť Božia by mala prebývať.

Keď Satan pokúša ľudstvo, tak sa zameriava na telo a na potešenie, ktoré hľadá skrze zmyslov.

Toto je prečo teraz ľudstvo miluje svoje vlastné telo do takej miery, že ho stavia na piedestál.

Nikdy nie sú spokojní s tým, ako bolo telo utvorené Bohom, neustále hľadajú ako zlepšiť, zmeniť opraviť ľudské telo tak, aby to vyhovovalo ich predstave dokonalosti.

Ich spôsob, akým najmä ženy menia svoje telá a ponúkajú to svetu nemravnými spôsobmi , sa Mi hnusí.

Takéto ženy, ktoré nemajú hanbu pri odhaľovaní svojich tiel, páchajú hriech, aj keď si to nemusia uvedomovať. Myslia si, že je prípustné zneužívať telo, s ktorým sa narodili a ukazovať sa na obdiv  spôsobom, ktorý môže byť príčinou hriechov.

Ich sebaláska je jedným z najťažších hriechov pýchy. Potom presviedčajú mladé dievčatá, že je prijateľné, predvádzať svoje telá na verejnosti takýmto spôsobom.

Tak mnohé hriechy tela sú vychvaľované vo svete a považované za prijateľné.

Avšak všetky sú trestuhodné po smrti. Nielen, že je spáchaný hriech, ale to prezentujú ako dobru vec.

Cudzoložstvo je dnes prijateľné a  schvaľované.

Vražda už viac nešokuje a už  tam nie je rešpekt k ľudskému životu.

Sexuálna nemorálnosť vzrastá a je ospravedlňovaná.

Dni takého hriešneho správania sa blížia ku koncu.

Kým ľudstvo nepripustí, že hriech bude vždy hriechom, stratí právo vôjsť bránami raja.

Lebo pre každý hriech, ktorým ste vinní, tá časť tela, ktorú ste použili pri páchaní hriechov, bude pálená a čistená v očistci.

Ak je hriech smrteľný budete naveky cítiť bolesť ohňa, trhať tú časť vášho tela, ktorú ste použili pri spáchaní hriechov. Nebude koniec takým mukám.

Prečo, prečo nepočúvajú svoje srdcia. Tak veľa ľudí vie, že to, čo robia, je zlé, ale nedbajúc pokračujú v hrešení , pretože je to
prijateľné v očiach sveta.

Zábavné a mediálne priemysly  vytvorili falošné prijatie takéhoto správania, že mnoho nevinných duší bolo skazených klamstvami.

Len Pravda ich teraz môže zachrániť. Je im dávaná Kniha Pravdy, ale budú počúvať? Satan a jeho padlí anjeli urobia všetko, aby zaistili , žeby nepočuli.

Bude to iba vtedy, keď tresty budú ukázané z neba, že oni budú mať odložiť ich prázdne, zbytočné a odporné zvyky. Pretože budú príliš zaneprázdnení snažiť sa prežiť a položiť chlieb do ich úst.

Žiaľ,  bude to iba cez takéto tresty, že ľudstvo môže byť očistené na tejto Zemi.

Tým, že im je daný dar očisty počas ich života, je im daná príležitosť, aby sa vyhli jazerám ohňa.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus