Dokonca aj hriech vraždy môže byť odpustený

Streda, 21. decembra 2011 o 20:10 hod.

Moja najdrahšia milovaná dcéra, Som to Ja.

Dnes večer prichádzam, aby Som ponúkol útechu hriešnikom, ktorí veria, že nie sú hodní predstúpiť predo Mňa.

Vyzývam vás, úbohé, mučené duše, ktoré veríte, že vaše hriechy sú tak odporné, že by Som vám nemohol odpustiť. Ako sa len mýlite.

Či vari neviete, že niet takého hriechu, ktorý by Som nemohol odpustiť? Prečo sa tak bojíte?

Či snáď neviete, že dokonca aj najťažší hriech vraždy môže byť odpustený? Všetky hriechy môžu byť a budú odpustené, ak duša prejaví skutočné a zo srdca vychádzajúce výčitky svedomia.

Ja čakám. Otvorte Mi vaše srdcia. Zdôverte sa Mi. Ja Som pravdepodobne jediným skutočným priateľom, ktorého máte a preto Mi môžete povedať čokoľvek a nebude Ma to šokovať.

Hriech je realitou života. Len veľmi málo duší, vrátane vyvolených duší, môže zostať v stave milosti po akúkoľvek dobu.

Nikdy nemajte pocit, že nemôžete vyznať vaše hriechy, bez ohľadu na to, aké závažné môžu byť.

Pokiaľ sa Ma obávate a neustále sa Mi obraciate chrbtom, tak sa budete sami ešte viac odo Mňa vzďaľovať.

Mnohé z Mojich detí sa necítia byť hodné Mojej Lásky. A predsa, Ja milujem každého, vrátane zatvrdilých hriešnikov. Neprehliadam hriech. Nikdy by Som to nemohol urobiť. Ale milujem hriešnika.

Bolo to kvôli hriechu, že Som bol poslaný do vášho sveta ako Spasiteľ, aby vám mohlo byť odpustené.

Aby vám mohlo byť odpustené, musíte o odpustenie prosiť. Keď hľadáte odpustenie, musíte byť najskôr pokorní. Pretože bez pokory niet skutočnej ľútosti.

Ja, váš Spasiteľ, vás prosím, aby ste sa zastavili a premýšľali o tom, ako žijete váš život. Buď milujete Boha svojimi dobrými skutkami a láskou k blížnemu, alebo nie.

Nemusíte Ma poznať, aby ste Ma milovali, deti. Svojimi dielami, svojou láskou k sebe navzájom, láskavosťou a štedrosťou, ktorú preukazujete ostatným, preukazujete svoju lásku ku Mne bez toho, aby ste si to uvedomovali.

Tiež svojou pokorou srdca, keď ukazujete naozajstné výčitky svedomia za všetko zlé správanie vo svojom živote, aj tým dokazujete svoju lásku ku Mne.

Ako inak si myslíte, že sa môžete priblížiť k Môjmu Srdcu?

Nesmiete sa nikdy báť priblížiť sa ku Mne. Ja nie Som nikdy ďaleko.

Poďte teraz ku Mne, aby Som mohol živiť vaše duše a daroval vám pokoj, po ktorom túžite.

Váš milovaný Ježiš