Druhá Pečať: Tretia svetová vojna

Streda, 16. mája 2012 o 03:10 hod.
Moja najdrahšia milovaná dcéra musím ťa informovať, že vo svete sa chystá tretia svetová vojna.
Ako vidíš, dnes ráno mi tečú slzy.* Druhá pečať sa čoskoro otvorí, ako to bolo predpovedané Jánovi Evanjelistovi v Knihe Zjavenia.

Začne sa to v Európe.

Príčinou bude váš bankový systém a do tejto tragédie bude opäť zapojené Nemecko, ako to bolo v posledných dvoch prípadoch. Keď sa to začne, mnohé bude kvôli záchrane ekonomiky a katastrofe, ktorá postihne Grécko a bude mať veľké následky vo Francúzsku. Blízky východ bude tiež zapojený do vojny medzi Izraelom a Iránom a Sýria bude hrať vážnu úlohu pri páde Egypta.

Moja dcéra, budím ťa, aby som ti to povedal, nie preto, aby som ťa vystrašil, ale preto, aby som ťa vyzval k mnohým modlitbám za Európu v tomto čase. Kvôli vojne a nedostatku peňazí bude veľká časť úrody zničená a to povedie k otvoreniu tretej pečate, čo znamená hladomor. Preto teraz vyzývam všetky Božie deti, aby sa pokúsili vytvoriť si zásoby sušených a nekaziacich sa potravín, aby ste nakŕmili svoje rodiny. Ak je to možné, je dôležité vypestovať si vlastnú úrodu. Nezabúdajte však, že modlitba môže zmierniť mnohé z tohto utrpenia. Dôsledkom tejto vojny bude, že moja Katolícka cirkev na zemi bude v mene zjednotenia vtiahnutá do jednej svetovej cirkvi.

Toto zjednotenie alebo falošný mier sa stane skutočnosťou po tom, ako sa objaví antikrist, aby vytvoril falošný mier a takzvaný koniec vojny. Tento mierový pakt bude zahŕňať západný svet, až kým sa do svetových záležitostí nezapojí Čína a Rusko. Budú predstavovať hrozbu pre „šelmu s desiatimi rohmi“, Európu, a premôžu ju, aby zaviedli komunizmus. „Červený drak”, Čína, už teraz získava silnú pozíciu vo svete vďaka svojej kontrole svetových financií. Červený drak a „medveď“, ktorým je Rusko, nemilujú Boha. Vedie ich antikrist, ktorý pochádza z východu, a ktorý sa skrýva za zatvorenými dverami. Keď sa tieto proroctvá naplnia, celý svet uverí týmto posolstvám.

Potom už nebudú žiadne pochybnosti.

Prosím, modlite sa túto križiacku modlitbu, pretože pomôže oslabiť vplyv týchto udalostí.

Križiacka modlitba (54) Modlitba k Otcovi, aby zmiernil dopad 3. svetovej vojny

Ó, nebeský Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorý nevýslovne trpel za hriechy ľudstva, ťa prosíme, pomôž nám v týchto ťažkých časoch, ktorým čelíme.  Pomôž nám prežiť prenasledovanie, ktoré plánujú chamtiví vládcovia a tí, ktorí chcú zničiť tvoje cirkvi a tvoje deti. Drahý Otče, úpenlivo ťa prosíme, pomôž nám uživiť naše rodiny a ochraňuj životy tých, ktorým bude proti ich vôli nanútená vojna. Milujeme ťa, drahý Otče. Vrúcne ťa prosíme, pomáhaj nám v čase našej núdze. Zachráň nás z pazúrov antikrista.
Pomôž nám prežiť jeho znak, ktorý je znakom šelmy, keď ho odmietneme prijať. Pomôž tým, ktorí ťa milujú zostať vernými tvojmu svätému slovu v každom čase, aby si nám mohol udeliť milosti na prežitie v tele i v duši. Amen.

Moja dcéra, uvedomujem si, že táto správa môže byť pre teba šokom, ale pamätaj, že modlitba a Pečať živého Boha, Križiacka modlitba číslo (33), ochráni mojich nasledovníkov. Vy, moje deti, prežijete, aj keď to nebude ľahké. Kvôli svojmu kresťanstvu budete šikanovaní, ale nikdy ma neodmietnete ani nezavrhnete.

Za to dostanete dary. Môj dar Pečate živého Boha vás urobí neviditeľnými pre vašich nepriateľov. Odteraz ju odriekavajte každý deň. Majte ju pred sebou vo vašich domovoch a nechajte si ju požehnať kňazom. Začnite sa čoskoro pripravovať, pretože deň pádu v Európe nie je ďaleko.

Váš Ježiš

*Poznámka: Keď Mária zapisovala toto posolstvo, po Ježišovej fotografii pred ňou stekala mokrá slza.